Marianne van den Boomen on Sat, 22 Dec 2001 00:32:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re[2]: [Nettime-nl] LL 22: Moraalridders


Op 21-12-2001 (21:34) schreef geert lovink (geert@xs4all.nl):


Kleine antropologie van de moraalridder

Verschillende waarnemers hebben reeds melding gemaakt van een geheel
nieuw net-verschijnsel, in de virtuele wandelgangen genoemd 'de
opkomst van de moraalridder'.  Nader socio-antropologisch onderzoek
leert dat hier geen sprake is van een eenduidig verschijnsel, zelfs
niet van een specifieke ideologie. We hebben hier duidelijk te maken
met een rhizomatisch complex dat zelfs de naam netwerk of beweging
(nog?) niet verdraagt. Het gaat hier om telkens wisselende allianties
en subversieve verzetsmomenten, geperformatteerd door wisselende
subgroepen en subindividuen, die telkens hun eigen specifieke codes en
rituelen in het spel brengen. Zij zijn gesignaleerd in openbare
webfora, nieuwsgroepen en mailinglists, maar de laatste tijd ook in
boeken en romans. Vermoedelijk bestaan er ook besloten IRC-kanalen en
websharingspaces.

Inhoudelijk zijn er oprispingen te ontwaren rond min of meer klassieke
thema's als auteursrechten en peer-to-peer sharing, de
sprinkhanenverkwanseling van het digitale publieke domein, of de
richtingenstrijd tussen Open Source en Free Software. Maar sommigen
ontmaskeren ook Internet-mythes als die van het nucleaire
overlevingsmotief als oorsprong van het Net. Hoofse liefde is nog niet
geconstateerd, maar het zou goed kunnen dat de virtuele
verschijningsvorm daarvan zich vooralsnog onttrekt aan de waarneming.

Het ziet er naar uit dat het rhizomatisch e-morality complex zich
onzichtbaar aan het organiseren is, als voorbereiding wellicht op een
grote slag. Hun wapens zijn, zoals het er nu naar uit ziet, volstrekt
conventioneel, dat wil zeggen: toetsenborden. Maar aangezien daar
uiteindelijk ook scripts en sofware mee te fabriceren zijn, is het de
vraag of dat zo blijft.

Het is hoe dan ook zaak om alert te blijven op dit nieuwe
verschijnsel. Grootste probleem is echter dat deze e-morality zich
zelden expliciet laat voorstaan op het moraalridderschap, en een
ontmaskering of suggestie in die richting zal afdoen als retorische
truc. Zij verhullen hun activiteiten in termen van 'relevante
kwesties' en 'feiten', en wat erger is: meestal zijn ze daar zelf ook
heilig van overtuigd. Als zodanig weten zij binnen te dringen in elke
discussie, en zullen zij ook gebruik maken van elk wapen dat daar
geoorloofd is. Waarschijnlijk is er intussen al geen discussie op of
over het Net die vrij is van deze e-morality infiltranten. Weest allen
gewaarschuwd!dag dag

Marianne

=======================

Marianne van den Boomen
boom@xs4all.nl
www.xs4all.nl/~boom
www.groene.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).