Leo Lake on Fri, 21 Dec 2001 13:32:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] LL 22: Moraalridders


LL 22: Moraalridders

Is er een programma waarmee gebruikers muziek kunnen kopiëren, dan komt er
geheid een moraalridder, die óf met een wetboek in zijn linker kontzak óf
met een heilig boek in zijn rechter, vertelt dat zulks niet mag. Dit volgens
het reglement van deze orde der moraal welke luidt:

het probleem dat aangepakt moet worden, is de dader die opgevoed of gestraft
moet worden.

Is er iemand die een krantenartikel scant en plaatst op een discussielijst,
dan duikt er weer ridder van de morele orde op, met dezelfde attributen in
zijn kontzak, die zegt dat het niet mag. Want:

het probleem dat aangepakt moet worden, is de dader die opgevoed of gestraft
moet worden.

Is er een week met veel virussen, of veel ophef daarover, dan duikt weer een
ander lid van voornoemde orde op, opgetuigd als elke andere ridder, die
vindt dat er iets gedaan moet worden. Want:

het probleem dat aangepakt moet worden, is de dader die opgevoed of gestraft
moet worden.

Dit maal met een toevoeging: ook hij die de mogelijkheid schept van het
probleem, moet gestraft dan wel opgevoed worden.

En de dader wordt op voorhand voorzien van passende etiketten. U weet kent
ze
wel: dief, puber, frustraat, enzovoort.  Etiketten zo groot, dat niemand
meer iets ziet van de inhoud.

Op het etiket staat nooit een vraag.

Waarom worden er virussen gemaakt? Waarom worden artikelen gescand en
geplaatst? Waarom kopieert men muziek?

Als iemand het vertikt om zulke vragen centraal te stellen, dan is hij een
volwaardig lid van de morele orde en klaar voor een stille tocht tegen
virussen.

L.
E. lake@lake.nl
W. http://www.lake.nl
      http://www.lake.nl/ll/morrid.html
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).