Ronald van Raaij on Sat, 22 Dec 2001 17:15:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Re[2]: [Nettime-nl] LL 22: Moraalridders


Marianne,

Je schrijft:

> Verschillende waarnemers hebben reeds melding gemaakt van een geheel
> nieuw net-verschijnsel, in de virtuele wandelgangen genoemd 'de
> opkomst van de moraalridder'.  Nader socio-antropologisch onderzoek
> leert dat hier geen sprake is van een eenduidig verschijnsel, zelfs
> niet van een specifieke ideologie. We hebben hier duidelijk te maken
> met een rhizomatisch complex dat zelfs de naam netwerk of beweging
> (nog?) niet verdraagt. Het gaat hier om telkens wisselende allianties
> en subversieve verzetsmomenten, geperformatteerd door wisselende
> subgroepen en subindividuen, die telkens hun eigen specifieke codes en
> rituelen in het spel brengen. Zij zijn gesignaleerd in openbare
> webfora, nieuwsgroepen en mailinglists, maar de laatste tijd ook in
> boeken en romans. Vermoedelijk bestaan er ook besloten IRC-kanalen en
> websharingspaces.

Dan vraag ik me af, wat is het verschil met mensen die (IRL) lid of donateur
zijn van en de ANWB, en van Natuurmonumenten, en van Greenpeace?

Ronald

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).