Hans Rietveld on Sat, 22 Dec 2001 00:53:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Brief Stichting Pop-Eyes---Gemeente Arnhem---Luxor


Persbericht
 
Brief Stichting Pop-Eyes aan de gemeente Arnhem, mede namens een aantal lokale politieke partijen
 
 
Sinds het verschijnen van het Rapport Buys (onderzoek naar de mogelijkheden in Arnhem voor een Poppodium) in opdracht van de gemeente Arnhem is er gebleken dat er wel degelijk een grote vraag is naar een Poppodium in Arnhem
 
Sinds de sloop van de fameuze Stokvishal (en de sluiting van Luxor) is er geen goede lokale basisvoorziening voor popmuziek teruggekeerd in Arnhem.Stichting Pop-Eyes Gelderland is nu bezig met de opzet van een klankbordgroep voor alle burgers/muziekliefhebbers in  Arnhem e.o., dit kan zijn van de fanclub van the Beatles die op een zolderkamertje vergaderen en vandaar hun fanclubblad uitbrengen tot de dixielandband die graag ook eens in Arnhem hun mooie muziek ten gehore wilt brengen!
Dit overlegorgaan staat en is echt open voor iedereen die muziek een warm hart toe draagt, dus zowel voor oud als voor de jeugd!
 
Ook de lokale politieke partijen zijn gevraagd om deze brief mede te ondertekenen omdat juist zij zich betrokken voelen bij de wens van de Arnhemse burger!
 
Nu de Stichting Pop-Eyes Gelderland heeft vernomen dat de Gemeente Arnhem Luxor afgelopen week heeft gekocht wil de Stichting de Gemeente voorstellen om tevens met deze eerder genoemde klankbordgroep in zee te gaan voor een Poppodium en een juiste bestemming van Luxor, gezien ook de capaciteit van ongeveer 1200 bezoekers en de vele andere mogelijkheden van dit unieke pand. Met deze aankoop staat er niets meer in de weg om de tijden van de Stokvishal naar de huidige tijd te trekken , mede hierdoor trekt Arnhem haar achterstand op cultureel gebied gelijk met andere gemeenten met dergelijke mooie podia zoals Paradiso in Amsterdam en 013 in Tilburg.
 
Mede namens:                             Leefbaar Arnhem:         Jan Damen                           
                                                        Noord Centraal:              mw. Schregardus                            
                                                        Politieke Partij "U":       Ton Schadron   
                                                        Stadspartij:                      G.M. Gerritsen                      
 
 
Stichting Pop-Eyes Gelderland:
Hans Rietveld
 
***********************
Stichting Pop-Eyes Gelderland
Hans Rietveld Voorzitter
Sperwerstraat 133
6823 DM Arnhem
hansrietveld@chello.nl
Tel: 026 3645827