Leon Kuunders on Thu, 4 Oct 2001 20:21:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] FastTrack?


> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin@nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]On Behalf Of Ronald van Raaij
> Sent: Thursday, October 04, 2001 7:21 PM
> To: nettime-nl@nettime.org
> Subject: RE: [Nettime-nl] FastTrack?


> Dat dit een flauwekul argumentatie is, en dat je door dit te doen, de

Het is geen argument. Ik hou geen gloedvol betoog om p2p sharing programma's
zo wijd mogelijk te distribueren. Ik constateer een feit. Het feit dat het
merendeel van de mensen op een "onschuldige" manier zich de nieuwe technieken
eigen maakt die ons ten deel zijn gevallen. En dat het allemaal best meevalt
als wordt gekeken naar de economische waarde van het "gestolen" goed.

Ik beargumenteer dat ogenschijnlijk de maatschappij als geheel (wereldwijd)
dankzij de invloed van het internet en de ongekende communicatie mogelijkheden 
die daarmee mogelijk zijn geworden, op een dusdanige wijze is veranderd dat 
oude marketing technieken om producten aan de man te brengen en te verkopen 
schijnbaar niet meer afdoende zijn.

Organisaties die daar niet aan mee kunnen, vallen af. Dat is nou eenmaal de 
harde werkelijkheid van het zakendoen. Innovatief ondernemen, rekening houdend 
met de verander(en)de positie van de consument, is wat er gevraagd wordt van 
bedrijven (en free-lancers wat mij betreft) in deze 'nieuwe tijd'.

Met vooruitziende blik, groeten,

-Leon.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).