Leo Lake on Thu, 4 Oct 2001 20:17:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] FastTrack?


Dag,


>  Het is ook geen conflict tussen maatschappijen en consumenten maar 
veeleer
> tussen makers en gebruikers. De laatste groep heeft geen enkele boodschap
> aan de belangen van de eerste. Het is een ontwikkeling die mij ernstig

Nee. Als je alleen mensen denkt dan is het in elk geval een conflict 
tussen makers, gebruikers en distributeurs. En dan houd ik het maar even 
simpel, want daarnaast is het ook, ik noem maar wat, een conflict tussen 
de stand van de techniek nu en de stand van de techniek in de tijd dat de 
wetten geschreven zijn en is het ook een conflict tussen opvattingen over 
de rol van informatie in de maatschappij, enzovoort.

De eerste stap in elke discussie moet zijn om in de beschrijving van de 
situatie recht te doen aan de complexiteit van het geheel. Respecteer je 
de complexiteit niet, dan verval je al snel tot ideologische dan wel 
moralistische priet-praat.

L.
E. lake@lake.nl
W. http://www.lake.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).