Ronald van Raaij on Thu, 4 Oct 2001 19:20:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] FastTrack?


Leon,


Tja, zoiets bedacht ik me gister toevallig ook naar aanleiding van de vraag
waarom niemand wil betalen, en ik denk dat dit argument iets van de
psychologie verklaart, maar niet alles.
Men neme een persoon die een werk begeert van een ander (zij het beeld,
geluid of iets anders). Die persoon redeneert als volgt: De discrepantie
tussen de prijs die ik moet betalen en de fysieke waarde van datgene dat ik
krijg is te groot. Waar ligt dat aan? Het voor de hand liggende antwoord is
dat de concerns die de distributie in handen hebben die prijs zo hoog
stellen. Maar beroof ik de maker dan niet? Antwoord: Nee want die wordt ook
uitgebuit en krijgt vaak maar een minimale vergoeding.
Voeg daar het argument aan toe 'Informatie wil vrij zijn', en dan beroven we
ineens de rijken, en geven we de informatie zijn vrijheid terug!!!!
Als je zo redeneert ben je dus een Robin Hood, een vrijheidsstrijder!

Dat dit een flauwekul argumentatie is, en dat je door dit te doen, de
mogelijkheden van de distributeurs om hun wurggreep op de markt zowel als de
rechthebbenden vast te houden alleen maar steunt moge duidelijk zijn.

Groet
Ronald


> > > De schade die door organisaties wordt ondervonden van dergelijke
> > > praktijken lijkt wat mij betreft op kruimeldiefstal.
> >
> > Dat dacht ik aanvankelijk ook maar daar ben ik hard van
> teruggekomen omdat
> > de schaal gigantische vormen aanneemt. Het gaat daarbij niet alleen om
> > financiele schade, het gaat om een cultuur van egoistisch jatten die in
> > zwang raakt. Die kan op den duur wel eens desastreus uitpakken.
>
> Daar ben ik het niet mee eens. In een omgeving waarin voor veel mensen
> alles nieuw is worden door diverse technieken ontdekt, beproeft
> en ingezet.
> De verwondering over de (relatieve) eenvoud waarmee al dit alles
> kan werken
> is voor het merendeel van de mensen de primaire reden.
>
> Als muziek met zo'n eenvoud en zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies kan
> worden gecopieerd, waarom is de prijs van de gemiddelde cd dan zo hoog?
> Is het niet bevreemdend dat ogenschijnlijk het aantal weggezette
> copiŽen van
> een cd niets te maken heeft met de prijs die men er voor betaald
> (vergelijk
> dit maar eens met het verschil in prijs dat je bij het Kruidvat
> betaald voor
> een klassieke cd met de prijs in een gangbare cd zaak -> reden hiervoor is
> evident).
>
> Stelen van de rijken gebeurt nou eenmaal met minder wroeging dan
> stelen van
> de armen...


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).