Ronald van Raaij on Fri, 5 Oct 2001 00:12:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] FastTrack?


Helaas ga je (gemakshalve?) niet in op de tweede regel namelijk
"de mogelijkheden van de distributeurs om hun wurggreep op de markt zowel
als de
rechthebbenden vast te houden alleen maar steunt moge duidelijk zijn."

Zoals wel meer mensen heb je een ongebreideld vertouwen in techniek. Hou er
echter rekening mee, dat gisteren nog de RIAA en de MPAA achter een aantal
andere P2P programma's zijn aangegaan. Verder is het ook nog eens zo, dat in
de VS, juist onder druk van die P2P software (en de MPAA en RIAA) de DCMA
tot wet is verheven, wat de 'fair use' van copyrighted materiaal ernstig
inperkt, en vrijwel ieder vorm van kopieren tot een misdaad maakt. Dus als
meer revoluties is deze bezig zijn eigen kinderen te verslinden.

Groet
Ronald


> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin@nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]On Behalf Of Leon Kuunders
> Sent: donderdag 4 oktober 2001 20:22
> To: nettime-nl@nettime.org
> Subject: RE: [Nettime-nl] FastTrack?
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: nettime-nl-admin@nettime.org
> > [mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]On Behalf Of Ronald van Raaij
> > Sent: Thursday, October 04, 2001 7:21 PM
> > To: nettime-nl@nettime.org
> > Subject: RE: [Nettime-nl] FastTrack?
>
>
> > Dat dit een flauwekul argumentatie is, en dat je door dit te doen, de
>
> Het is geen argument. Ik hou geen gloedvol betoog om p2p sharing
> programma's
> zo wijd mogelijk te distribueren. Ik constateer een feit. Het feit dat het
> merendeel van de mensen op een "onschuldige" manier zich de
> nieuwe technieken
> eigen maakt die ons ten deel zijn gevallen. En dat het allemaal
> best meevalt
> als wordt gekeken naar de economische waarde van het "gestolen" goed.
>
> Ik beargumenteer dat ogenschijnlijk de maatschappij als geheel
> (wereldwijd)
> dankzij de invloed van het internet en de ongekende communicatie
> mogelijkheden
> die daarmee mogelijk zijn geworden, op een dusdanige wijze is
> veranderd dat
> oude marketing technieken om producten aan de man te brengen en
> te verkopen
> schijnbaar niet meer afdoende zijn.
>
> Organisaties die daar niet aan mee kunnen, vallen af. Dat is nou
> eenmaal de
> harde werkelijkheid van het zakendoen. Innovatief ondernemen,
> rekening houdend
> met de verander(en)de positie van de consument, is wat er
> gevraagd wordt van
> bedrijven (en free-lancers wat mij betreft) in deze 'nieuwe tijd'.
>
> Met vooruitziende blik, groeten,
>
> -Leon.
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).