Peter van der Pouw Kraan on Thu, 19 Jul 2001 13:21:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Nlse media over acties GoteborgPieter schreef:

>In deze "beweging" wordt overigens volop gediscussieerd
>en geruzied over strategieŽn, doeleinden en tactieken, het ware wellicht
>wenselijk & vruchtbaarder als men zijn kritiek direct daar uit.

Ik vind het ook wel nuttig dat dit soort discussie hier aan de orde komt.
Ten eerste nemen aan deze lijst ook activisten en anderen deel die zich bij
de actiethema's betrokken voelen. Ten tweede is een bredere opinievorming
over deze thema's om allerlei redenen van belang. Ten derde werkt dit een
isolement van deze "beweging" tegen.

>Wanneer de
>tegentoppen waar het om gaat met geweld gepaard gaan, kun je niet
>automatisch concluderen dat dezelfde mensen allemaal op geweld uit zijn.

Ik geloof niet dat iemand dit hier ooit heeft beweerd.

>Concreet tekent zich momenteel op Europees niveau een trend af om
>demonstranten preventief en wederrechtelijk en masse op te pakken;

Ik vind dat inderdaad zorgwekkend. 
Van de andere kant levert dat misschien een bruikbaar inzicht in de
wisselwerking van overheidsoptreden en actievormen.
Een van de reacties van overheden op "ongeregeldheden" is damage control.
Bij iets lokaals en continus (zoals een kraakbeweging) kan een overheid
pogen de schade te beperken door repressie of door concessies. Meestal doet
ze allebei. Op de korte termijn wordt er keihard gemept en concessies
bedaren de beweging op lange termijn. In het geval van de kraakbeweging was
de concessie in Amsterdam de aankoop van panden en ze geschikt maken voor
jongerenhuisvesting. 
Verder is er nog wat ze in de politiek 'voortschrijdend inzicht' noemen:
door de aanhoudende invloed van een beweging wil het beleid nog wel eens
veranderen.

Bij topdemonstraties heb je te maken met locale overheden die eenmalig een
top huisvesten. De verantwoordelijkheden zijn gescheiden: bestuurders op
wereldschaal komen bij elkaar om de wereld te besturen en de locale
overheid moet maar zien hoe ze dit veilig en ongestoord laat verlopen. De
hele top duurt maar enkele dagen.

Er is dus voor de locale overheid geen lange termijn, geen periode waarin
de tegenbeweging door middel van concessies tevreden gesteld kan worden. 
Zij is trouwens ook niet in de positie om concessies te doen, want de eisen
zijn niet aan haar gericht. 
Omdat ze het beleid niet maakt, speelt voortschrijdend inzicht geen rol.

Een tophuisvestende locale overheid heeft dus veel minder opties dan een
locale overheid met een locale beweging. Haar rol is gedegradeerd tot die
van ordehandhaver. Voor haar is damage control het zo ongestoord mogelijk
laten verlopen van een top. Zij heeft een probleem als een deel van de
demonstranten verder wil gaan dan vreedzaam demonstreren. Zelfs al is het
maar een piepklein deel. 
De verleiding is dan groot om preventief op te pakken, te criminaliseren,
etc, stel ik mij zo voor. Zeker als bij eerdere toppen, andere locale
overheden ook al met rellen te maken hadden. De kans op een stapsgewijze
toename van repressie is reeel.

Waarmee ik maar wil zeggen dat rellen bij een locale sociale beweging een
totaal andere inpact kunnen hebben dan die bij de incidentele en zich
verplaatsende topacties.Peter van der Pouw Kraan (peter@xs4all.nl)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).