Francisco van Jole on Wed, 18 Jul 2001 12:57:23 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Nlse media over acties Goteborg


At 10:10 18-07-2001 +0200, Rick van Dijk wrote:
>Francisco van Jole wrote:
>De vraag was: Kun je voorbeelden noemen van concrete politieke
>veranderingen in Westerse parlementaire democratieen die zijn
>bewerkstelligd door met stenen te gooien?
>
>Misschien dat je heel voorzichtig kunt concluderen dat de westerse
>parlementaire democratie mede tot stand is gekomen dankzij 'stenen
>gooien'(bestorming van de Bastille, vrouwenbeweging voor kiesrecht). Nu de
>parlementaire democratie tot stand is gekomen, heeft 'stenen gooien'
>wellicht geen zin meer, maar het vragen van media-aandacht des te meer.
>Misschien overschat ik de rol van de media, maar een vraagstuk dat nog niet
>op de politieke agenda staat, komt daar pas terecht als de media het tot een
>vraagstuk gebombardeerd heeft (voorbeeld: topinkomens van bestuurders naar
>aanleiding van artikel Volkskrant).

Hiermee raak je naar mijn mening de kern van de problematiek. De kritiek op 
de media (van Reinder) is dat er alleen aandacht is voor stenengooierij bij 
de globofobische protesten, niet voor de motieven van de demonstranten. Ik 
stelde daar tegenover dat het probleem niet zozeer te wijten is aan de 
media maar dat de actievoerders zelf niet zo'n helder verhaal hebben.

Iemand die zich Pieter Punk noemt, stelde daar tegenvover: "Wat denkt zo'n 
Reinder nou eigenlijk? Dat de pers ook aandacht zou hebben
voor deze acties als er *niet* met stenen werd gegooid? Of de politiek?"

Daarmee is de cirkel rond. De actievoerders gooien kennelijk met stenen om 
aandacht te vragen en krijgen die vervolgens ook maar die aandacht reikt 
niet verder dan dat ze met stenen gooien.

Stenen gooien is daarom wellicht niet zo'n effectief middel.
Dat wilde ik betogen, deels omdat ik niet zo hou van mensen die elkaar 
doelbewust verwonden, deels omdat ik erg moe word van de valse romantiek 
die rond dat soort 'radicalisme' hangt. Mijn bescheiden eigen ervaring is 
dat stenengooiers in een demonstrerend publiek tamelijk vervelende, 
agressieve mensen zijn die als geen ander er op uit zijn de situatie naar 
hun hand te zetten, ongeacht de wensen en idee-en van andere aanwezigen. 
Het zijn mensen met geen enkel respect voor andere overtuigingen, zoals 
trouwens ook uit de badinerende reacties in deze mailing-list valt op te maken.

Een verstandige beweging gooit dat soort lui buiten.
En ontwikkelt een goed persbeleid.
vriendelijke groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).