Francisco van Jole on Wed, 18 Jul 2001 02:16:59 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Nlse media over acties GoteborgDe vraag was: Kun je voorbeelden noemen van concrete politieke 
veranderingen in Westerse parlementaire democratieen die zijn 
bewerkstelligd door met stenen te gooien?

At 16:19 17-07-2001 +0200, Peter van der Pouw Kraan wrote:

>Vrouwenbeweging begin vorige eeuw voor kiesrecht, studentenbeweging jaren
>zestig leidde tot veranderde bestuursstructuur op universiteiten,
>Nieuwmarktacties jaren zeventig veranderden de plannen langs het metrotrace
>in Amsterdam, allerlei bewegingen jaren tachtig leidden tot veranderde
>huisvestingspolitiek en de neergang van kernenergie, rellende Marokkaanse
>jongeren in de jaren negentig kregen meer aandacht voor hun situatie.

Vrouwen die actievoeren voor kiesrecht doet de vraag rijzen of er wel 
sprake was van een "Westerse parlemetaire democratie', volgens mij waren de 
acties van de vrouwen er juist op gericht die - ook voor hen - te vestigen.
Van de studentenbeweging heb ik altijd begrepen dat de bezetting van het 
Maagdenhuis (mei 69) cruciaal was, een naar ik begrepen heb geweldloze 
actie die pas uit de hand liep toen de politie de boel wilde ontruimen. 
Maar goed, laten we het er toe rekenen, de rellen een jaar eerder in Parijs 
zijn immers wel een duidelijk voorbeeld.

Van Nieuwmarkt weet ik te weinig. Dat was geloof ik tegen de metro. Hoe dat 
precies heeft uitgepakt weet ik niet, behalve dan dat Amsterdam thans geen 
fatsoenlijk metrostelsel heeft. Misschien dat er sprake is van een 
samenhang. Als het gaat om de woningbouw, in Rotterdam - het Oude Westen - 
werd als gevolg van geweldloze bewonersprotesten voor heel Nederland de 
stadsvernieuwing uitgevonden.
Huisvestingspolitiek... ik ken voornamelijk Amsterdam als plek waar bij dat 
soort gelegenheden met stenen werd gegooid. (Nijmegen ook ja) De 
Vondelstraat en later Koninginnedag betekenden, als ik het wel heb, met 
alle rondvliegende stenen een soort einde van het publieke krediet van de 
kraakbeweging en daarmee van haar invloed. Laatst las ik dat de Amsterdamse 
binnenstad een exclusief blank bolwerk is, iets wat mij al vaker opviel bij 
bezoeken aan de hoofdstad. Erg succesvol kan ik die acties dus niet noemen.

De acties tegen kernenergie waren - meen ik - bij uitstek geweldloos. De 
blokkade van Dodewaard werd juist gekenmerkt door heftig politieoptreden 
tegen mensen die op de grond zaten. Later dreef het gebruik van stenen de 
beweging uit elkaar.

De Marokkaanse jongeren? Mwah... maar ok, voor mijn part.

>Het zou natuurlijk onzin zijn procentueel vast te stellen welk deel van de
>veranderingen aan het onderdeel rellen te danken waren, en ze werkten ook
>wel eens averechts, maar rellen waren een integraal onderdeel van deze
>bewegingen. Ze gooiden de problemen op straat.

De redenering die je volgt is gevaarlijk. Immers, keihard politieoptreden 
was steeds eveneens integraal onderdeel van die rellen. Begrijp ik nu goed 
dat ook dat de juiste manier is om politieke veranderingen te bewerkstelligen?
Of zijn het uiteindelijk geweldloze acties, van sit-downs tot het 
publiceren van het Rapport van de Club van Rome, die op veel grotere schaal 
tot politieke veranderingen leiden?

"Ze werkten ook wel eens averechts", dat klinkt wel erg laconiek als het 
gaat om het doelbewust verwonden van mensen, als politiek pressie-middel.

Stenengooiers berokkenen daarnaast ook het ideologisch doel schade, is mijn 
ervaring. Ieder repressief apparaat is blij met ze.vriendelijke groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).