Pieter on Wed, 18 Jul 2001 21:51:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Nlse media over acties Goteborg


[Laatste nieuws over Genua op http://italy.indymedia.org/ ]

Dag, mijn laatste posting weer over dit onderwerp, ik blijf een beetje een
dood paard geselen.

Ik vind het prachtig om eerst een (omvangrijke) groep mensen ergens van te
betichten (in dit geval dat het allemaal stengooiers zijn), en daarmee
kennelijk bewezen te achten dat ze, in dit geval, allemaal stenengooiers
zijn, en bijgevolg kennelijk hun stenengegooi dienen te rechtvaardigen. In
journalistiek & politiek opzicht begeef je je daarmee overigens in goed
gezelschap.

Reinders oorspronkelijke vraag luidde dacht ik: waarom lees ik niet meer
over de motieven van deze mensen in mijn dagbladen? Geen irreële vraag an
sich. Nu leert de historie dat je de krant pas haalt in geval van
spectaculaire acties, wat zich voor de heren en dames journalisten
kennelijk vaak als geweld dient te uiten. Veel (oud-) krakers zal de
situatie bekend voorkomen waarbij je voor een actie de pers inschakelde,
waarbij men indien je de vraag "gaan jullie ook met stenen gooien?"
ontkennend beantwoordde, de hoorn op de haak smeet (in de regel nog voor
je had kunnen uitleggen welk doel je actie eigenlijk diende). Overigens is
men bij geweldloosheid uwerzijds vaak niet te beroerd je alsnog tot
terrorist te bombarderen; ik heb wat dit betreft nog eens een instructief
filmpje gezien waarin een handvol provo's met de lange lat & blanke sabel
diverse grachten over werd gemept, omdat ze... op witte fietsen reden,
inderdaad. (Dat zette namelijk aan tot diefstal, om het even juridisch te
plaatsen.)

Van Jole kan hoog en laag springen tot ie een ons weegt, maar de gedachte
dat al die duizenden mensen in Seattle, Praag, Göteborg en nu in Genua
allemaal relbelust tuig zijn houdt gewoon geen steek. Overigens is de
idiote implicatie natuurlijk dat Van Jole een échte (volks? democratische?
whatever?) opstand wel zou weten te herkennen. Dit terwijl het vermoeden
zich opdringt dat al branden de barricades voor zijn deur, hij het veel te
druk heeft met het internet vol te pennen om even uit het raam
te kijken, laat staan de deur te openen om zich hetzij in het feestgedruis
te mengen of anders toch ten minste toevlucht te bieden aan lieden die
zich voor de hermandad uit de voeten moeten maken. Zo ben ik bij niet
bepaald "radicaal" te noemen Jordanezen en C&A-winkelbedienden nog wel
eens aan een (letterlijk) beter adres geweest.

Maar even terug naar de "globofoben": Het gaat hier natuurlijk om een zeer
brede, gemêleerde groep van uiteenlopende gezindte, die om diverse redenen
denken dat de neo-liberale globalisering van de markt zoals deze zich nu
voordoet kwalijke tot verwerpelijke gevolgen heeft. Dat ga ik hier verder
niet onderbouwen, daar wordt op allerlei sites genoeg over en door
geschreven, en ik vermoed dat Van Jole als geen ander weet waar ie die
sites kan vinden. In deze "beweging" wordt overigens volop gediscussieerd
en geruzied over strategieën, doeleinden en tactieken, het ware wellicht
wenselijk & vruchtbaarder als men zijn kritiek direct daar uit.Wanneer de
tegentoppen waar het om gaat met geweld gepaard gaan, kun je niet
automatisch concluderen dat dezelfde mensen allemaal op geweld uit zijn.
Concreet tekent zich momenteel op Europees niveau een trend af om
demonstranten preventief en wederrechtelijk en masse op te pakken;
wederrechtelijk overigens met dien verstande dat men dit bijvoorbeeld in
ons land inmiddels een juridische grondslag probeert te geven, waar dit in
een aantal landen al lang is gebeurd oftwel gewoon "mag". Vooralsnog is in
elk geval in Nederland duidelijk geworden dat men de uit te keren
schadevergoedingen achteraf graag op de koop toe neemt. Naar ik heb
begrepen hield e.e.a. in Zweden concreet in dat er grote groepen volstrekt
geweldloze demonstranten (u weet wel, met kleine kinderen erbij en zo)
urenlang *at gun point* staande zijn gehouden (beter gezegd, liggend,
aangezien men door antiterrorismeteams werd gedwongen op straat te gaan
liggen en geschopt en geslagen werd indien men om zich heen keek). Verder
zijn er volgens verschillende bronnen één of meerdere demonstranten
neergeschoten; in elk geval één jongen moest aan een schotwond in zijn
buik in het ziekenhuis behandeld worden. De verhalen in hoe verre de
agenten die hierbij betrokken waren zich al dan niet terecht bedreigd
voelden lopen uiteen; feit blijft wat mij betreft dat je geen zwaar
bewapende overheidsdienaren de straat op kunt  sturen als je er niet alles
aan doet om te voorkomen dat deze in een  positie geraken waarbij ze het
geoorloofd vinden op burgers te schieten. Al was het maar uit overwegingen
van openbare orde; zoiets leidt al snel tot geweld. Voorts zijn er legio
berichten van agenten die met stenen (terug)gooiden naar demonstranten en
maakten verschillende reguliere persbureaus melding van overduidelijke
stillen die als demonstrant vermomd probeerden anderen aan te zetten tot
geweld. Wat Van Jole wel weer een argument tegen geweld überhaupt zal
vinden; mij gaat het er alleen maar om dat dat hele gezeur over geweld in
dezen flauwekul is, de enige die gezegd heeft dat die mensen allemaal op
geweld uit zijn, is Van Jole zelf.

In elk geval lijkt voorgaande, alsmede de gebrekkige berichtgeving over de
inhoudelijke motieven van zich verzettende burgers, me eerder iets om je
als zich progressief/democratisch wanend journalist druk over te maken dan
over het vermeende geweld van vermeende domme "tophooligans".

Om te besluiten met je te verwachten sneer over mijn naam, de grap is dat
dat nu eens net geen flauw alias is, maar dat diegenen hier die me kennen
me eerder onder deze naam dan met mijn achternaam zullen kennen.
Aangenaam. Ik postte hier al eens vaker onder de naam Pieter dan wel als
Sakhra -l'Assal, dat laatste is inderdaad (je raadt het al) een nom de
plume.

Discussies over machismo ga ik maar niet aan met iemand wiens
intellectuele spierballen (laat staan zekere andere fysieke eigenschap)
groter zijn dan de mijne.

Zo en nu ga ik maar eens The Bold & The Beautiful kijken of zoiets,

Au revoir,

Pieter Punk
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).