mauzz on Mon, 22 Feb 1999 19:24:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Re: behalve RTV ook internet in Mediawet noemen (Re: nettime-nl: kort verslag nettime-nl bijeenkomst)


At 13:50 22-2-99 +0100, ReindeR Rustema wrote:
>At 12:56 PM +0100 2/22/99, Geert Lovink wrote:
>> Er is een publieke omroep binnen het Net op komst
>> (net4).

>
>De huidige initiatieven op dit terrein zijn ondanks alles nog
>voornamelijk liefdewerk-oudpapier werk of met kunst en vliegwerk
>gesubsidieerde projecten. Met onder andere de DDS als uitzondering op
>de regel. Maar zelfs bij de publieke omroepen opereren de
>internet-afdelingen als bijkomstigheid. Het staat in geen verhouding
>tot de produktie van RTV inhoud.

Even voor alle duidelijkheid:
Stichting De Digitale Stad (http://www.dds.nl ) leeft niet van overheidssubsidies,
maar voornamelijk van inkomsten van opdrachten voor klanten, waarmee vervolgens
het publieke domein wordt gefinancierd.

DDS zou je kunnen zien als een soort publieke 'omroep'...,
gericht op het gehele nederlandstalige deel van internet.
Echter zonder inkomsten uit kijk- en luister belasting,
maar met inkomsten uit een eigen soort "Ster" (banner reklame),
een eigen "NOB" (Internet/Web produktie)
en een eigen "NOZEMA" (dataverkeer/ruimte verhuur)...

DDS is overigens sinds 1997 bezig met audio en video via internet.
DDS Liveweb tv en radio uitzendingen zijn te volgen
via DDS 1 en DDS 2 (http://www.dds.nl/live )

MauzZ

_,.=椺` `=.,.

D D S R A D I O / T V W E B L A B

e-mail: dhk@dds.nl

DDS Streaming media sites selection:
http://www.n5m.org
http://www.dds.nl/dhk
http://www.dds.nl/live
http://www.dds.nl/webmix
http://www.dds.nl/deramp
http://5jaar.dds.nl/video
http://www.multicultureelplein.nl
http://www.dds.nl/~ecbn/ebs_tv.html
http://www.dds.nl/~radioafm/stadsomroep -- * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder * toestemming. is een gesloten en gemodereerde mailinglist * over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de * tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact: * nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.