ReindeR Rustema on Mon, 22 Feb 1999 16:07:19 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

behalve RTV ook internet in Mediawet noemen (Re: nettime-nl: kortverslag nettime-nl bijeenkomst)


At 12:56 PM +0100 2/22/99, Geert Lovink wrote:
> Er is een publieke omroep binnen het Net op komst
> (net4).

Het zou helpen als de taakomschrijving van de omroepen in de Mediawet 
aangepast wordt. Nu staat er alleen nog maar radio en tv in genoemd. 
Als internet er ook expliciet in genoemd wordt dan kunnen in theorie 
ook andere partijen dan de Hilversumse een fatsoenlijk belegde 
boterham verdienen met geld van het collectief zoals het door onze 
volksvertegenwoordigers beheerd wordt.

De huidige initiatieven op dit terrein zijn ondanks alles nog 
voornamelijk liefdewerk-oudpapier werk of met kunst en vliegwerk 
gesubsidieerde projecten. Met onder andere de DDS als uitzondering op 
de regel. Maar zelfs bij de publieke omroepen opereren de 
internet-afdelingen als bijkomstigheid. Het staat in geen verhouding 
tot de produktie van RTV inhoud.

Lezen onze favoriete media-specialisten van de grote partijen mee op 
deze lijst?

ReindeR

http://rrr.dds.nl	mailto:rrr@dds.nl	ftp://rrr.dds.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.