Geert Lovink on Mon, 22 Feb 1999 15:09:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: kort verslag nettime-nl bijeenkomst


Kort verslag van de eerste nettime-nl bijeenkomst
De Waag, vrijdagavond 19 februari 1999
Door uw subjectieve notulist Geert Lovink

Eerst leek het niks te worden, maar na een tijdje zaten we uiteindelijk
met tien gemotiveerde mensen aan tafel en vlogen de verhalen, argumenten
en voorstellen in de rondte.
De belangstelling voor nettime onderwerpen verschilde van persoon tot
persoon en dekte redelijk het te verwachten spectrum, van privacy, sociale
bewegingen,  en ‘e-culture’ tot en met kunst op het net.
Het is duidelijk dat nettime-nl een eigen club is geworden in die ruim
twee jaar tijd dat de lijst nu bestaat, zo werd gekonstateerd.  De lijst
valt in zekere zin te onderscheiden van de ISOCcers, de voorheen
hacktic/xs4all nu hippiesfromhell scene, de federatie van digitale steden,
IPAN etc. Dat betekent dat er eigen domein is ontstaan voor ‘netkritiek’
in Nederland, ook al stelt het nivo (nog?) niet zo veel voor. Het is
altijd weer een waar genoegen om als Nederlanders onder elkaar aan
‘Holland bashing’ te doen. Heel gezellig ook. Dat achterlijke boeren
kutland met al z’n doeners die iedere poging tot nadenken en reflexie met
de grond gelijk maken. Een schande! De koopmansgeest laat inderdaad
slechts toe dat er op een populistische manier journalistiek wordt
bedreven. Het kontakt met de academici ontbreekt (of zij ontbreken - of
bestaan niet). Nederlanders zijn bang voor Ideologie, zo vertelt de mythe
(maar kopen wel al die Amerikaanse software en spelletje - en geloven er
nog in ook). Het niveau van de actuele berichtgeving in de oude media
wordt redelijk goed bevonden (vooral NRC en Algemeen Dagblad). Maar zodra
men uitstijgt boven de simplistische info, en verbanden legt, het Internet
als een cultureel-politiek en economisch fenomeen gaat analyseren, dan
staat men al snel voor dichte deuren. Een contextualisering is niet
gewenst. 
Tegelijkertijd kunnen we konstateren dat gangbare termen van vijf jaar
geleden nu niet meer tot de verbeelding spreken. Zo is de term ‘community’
leeg geworden, c.q. van ons afgepakt en door bedrijven veranderd in iets
waar eigenlijk ‘nische market’ mee bedoeld wordt. Hetzelfde kan ook gezegd
worden van ‘content’ en zoekmachines, waarbij de neutraliteit niet langer
gegarandeerd is. Wie kan er nog informatie vertrouwen als alles en
iedereen tot koopwaar is omgetoverd? In tegenstelling tot de oude media,
zoals tijdschriften, is het besef van ‘autonomie’ bij web-redaktie slechts
zeer gering (met alle gevolgen vandien). Een voorbeeld hiervan is ook de
poging om het concept van de ‘open portal’ (content coalitie) vervolgens
weer te gaan commercialiseren en monopoliseren. Een andere tendens is het
binnenhalen en koppelen van gegevens van gebruikers, om deze profielen
vervolgens weer te kunnen verkopen. Zelfs sommige publieke omroepen maken
zich hieraan schuldig. Kortom: alles moet vertaald kunnen worden in termen
van de markt, dat is het huidige klimaat van het Nederlandse internet.

Klaag, klaag. Neen, zo was het niet helemaal. Er gebeurt veel en het
verzet tegen de diktatuur van de markt is levendig en divers (ook al noemt
niet iedereen het zo). Er is een publieke omroep binnen het Net op komst
(net4). En er zijn ook konkrete plannen geopperd. Een van de manieren om
erkenning te krijgen en het nivo van de netkritiek in Nederland te
verhogen kan de instelling van een leerstoel voor netkritiek zijn. Over
het algemeen vonden de aanwezigen dat we een nauwere samenwerking met de
academische wereld zouden moeten nastreven (denk aan Jos de Mul, Paul
Frissen, Jaap van Till, etc.). Of met de communicatie wetenschappers, het
handjevol cultural studies adapten, de kunst- en design academies, etc. 
Goed, een campagne! Voorgesteld werd een nettime-nl award voor de beste en
slechtste internet schrijver van Nederland. Dit zou een diskussie kunnen
ontketenen over het peil van de internet berichtgeving, de webkritiek en
meer algemene analyses van de manier waarop nieuwe technologien worden
ingevoerd. 

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.