Marja Oosterman on Fri, 19 Feb 1999 18:37:49 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Oproep voor Deelname aan Tweede Int. Browserdag (20 mei 1999)


Right Max,

Humans do it better ;-)

Een goede interface is een combi van visueel design, technisch design EN
editors die er mee werken.

Maar die deginers werken nog wel eens voor nop, die programmeurs enz.
kunnen overal minimaal 100 per uur verdienen. (goede designers ook
natuurlijk ;-))

Probeer maar eens goede softwareontwikelaars te vinden op no cue no pay
basis..
Toch lijkt dat de enige weg wil je komen tot een goede free portal/directory..
where humans do it better

De linuxweg voor ons ontwerp vraagt goed beschouwd om een starter die 100
uur hoogwaardig programmeerwerk wil doen..
En een goede designer die het basismodel verder uitwerkt.

Vr. groet,

Marja
At 14:59 19-02-99 +0100, you wrote:
>At 11:31 19-02-99 +0100, Marja Oosterman wrote:
>>At 11:29 18-02-99 +0100, Phillipe Taminiau wrote:
>>>Wij dagen jonge ontwerpers uit heel Europa uit, te laten zien dat het
>>>allemaal ook heel anders kan...
>>
>>...een goed design voor een andere userinterface BEGINT NIET BIJ 
>>HET SCHERM.
>>Het begint bij datamodellen, bij technische systemen.
>
>Een van de opmerkelijke aspecten van de beste inzendingen voor de eerste
>Browserdag, vorig jaar, was dat de ontwerpers precies dachten vanuit de
>door Marja zo gewenste datamodellen. Dat ze zich daarbij weinig aantrokken
>van de technische systemen die die datamodellen uiteindelijk handelbaar
>moeten maken, was, in deze context, eerder een voordeel dan een nadeel; te
>vaak houden interessante gedachtengangen over hoe omgang met data op
>computerschermen *zou kunnen* gaan op bij een software ontwikkelaar die
>mompelt: kannie. 
>
>Er is een heel goede argumentatie te bedenken voor de idee dat een goed
>design voor een user interface *wel* begint bij het scherm. Dat is namelijk
>de 'plek' waar het handelen van de 'user' het functioneren van de software
>ontmoet. Dat is waar de software 'zichtbaar' wordt. Daar, op het scherm,
>speelt zich de letterlijke interface af. 
>
>Door je voor te stellen *hoe* je de onzichtbare data wilt hanteren in het
>zichtbare veld van het beeldscherm, maak je ook een voorstelling van de
>structuur achter die zichbaarheid. (Als ik een stoel zou ontwerpen, deed ik
>er goed aan om me eerst voor te stellen hoe ik daarin wil zitten - die
>voorstelling geeft uiteindelijk richting aan de kleinste details van de
>vorm, de technische structuur en de productie methode van mijn stoel. Vaak
>gebeurt dat andersom. Dan krijg je stoelen die er mooi uitzien, maar waarop
>je een houten kont oploopt.)
>
>Screen design is een gruwelijk onderschat aspect van zowel interface design
>als grafisch ontwerpen. Dat ontwerpers die onderschatting deels over
>zichzelf hebben afgeroepen door zich vooral op flitsende uiterlijkheden te
>concentreren, of het uiterlijk als onbelangrijk terzijde te schuiven, wil
>nog niet zeggen dat het visuele ontwerp van wat er op een beeldscherm te
>zien is slechts een decoratief randje is rond het 'echte' design, de
>'datamodellen en technische systemen'. 
>
>Software ontwerpers willen wel eens vergeten dat wij, de 'users', geen enen
>en nullen lezen, maar beelden en letters interpreteren. Als dus alle enen
>en nullen op hun rijtjes staan, is er voor de 'user' nog niks gedaan. Die

>is voor de interface met die enen en nullen aangewezen op 'graphics'. Als
>die goed ontworpen zijn (en dan bedoel ik natuurlijk integraal met de
>software, vanuit de software) dan kunnen wij, de 'users' aan de slag. Niet
>eerder. Waneer ik dus stel dat goed interface design begint bij het scherm,
>bedoel ik dat het moet beginnen bij de gebruiker. Goed visueel ontwerp is
>essentieel, niet bijkomstig. Het kan richtinggevend zijn.
>
>Gezien de resultaten van de vorige Browserdag, zie ik met vertrouwen en
>nieuwsgierigheid uit naar de voorstellen van de volgende. En het thema
>'Operating System' zou ook Marja moeten ingeven dat het daarbij niet alleen
>om al of niet 'grijze schermen' gaat :-)
>
>>Voor de werkelijk andere userinterface gaat het om een andere organisatie
>>van content.
>
>Zeer waar. Wat ook weer wil zeggen dat het hier gaat om redactionele
>aspecten van 'content' die zich voor een deel onttrekken aan de directe
>reikwijdte van ontwerpers (software-, grafisch- of anderszins). Wat
>ontwerpers *wel* kunnen doen, is aangeven *hoe* het zou kunnen. Daarbij is,
>alweer, de visuele organisatie op het beeldscherm niet alleen een gevolg
>van, maar ook de ingang tot de interne organisatie van de data...
>
>>Die hebben we al in 95 ontwikkeld ... prachtige userinterface ... 
>>Maar waarom is het er nog niet?
>>Omdat we tot nu toe niemand vinden die er geld in wil steken.
>>Tenzij ze de 'rechten' krijgen enz.
>
>'t Is een harde wereld ;-> met eigenlijk maar twee opties: verkopen of
>weggeven. Microsoft of Linux...
>
>cheers,
>max
>
>----------------
>max bruinsma
>editor
>
>eye
>
>amsterdam
>london
>----------------
>--
>* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
>* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
>* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
>* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
>* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.
> 
NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht
Email: info@nopapers.nl
Fax:    030-2543424
Tel.:    030-2544519 (ma t/m vrij 10-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
kopij per Email:  redactie@dan.nl
   
<http://nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga  
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.