Max Bruinsma on Fri, 19 Feb 1999 17:19:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Oproep voor Deelname aan Tweede Int. Browserdag (20 mei 1999)


At 11:31 19-02-99 +0100, Marja Oosterman wrote:
>At 11:29 18-02-99 +0100, Phillipe Taminiau wrote:
>>Wij dagen jonge ontwerpers uit heel Europa uit, te laten zien dat het
>>allemaal ook heel anders kan...
>
>...een goed design voor een andere userinterface BEGINT NIET BIJ 
>HET SCHERM.
>Het begint bij datamodellen, bij technische systemen.

Een van de opmerkelijke aspecten van de beste inzendingen voor de eerste
Browserdag, vorig jaar, was dat de ontwerpers precies dachten vanuit de
door Marja zo gewenste datamodellen. Dat ze zich daarbij weinig aantrokken
van de technische systemen die die datamodellen uiteindelijk handelbaar
moeten maken, was, in deze context, eerder een voordeel dan een nadeel; te
vaak houden interessante gedachtengangen over hoe omgang met data op
computerschermen *zou kunnen* gaan op bij een software ontwikkelaar die
mompelt: kannie. 

Er is een heel goede argumentatie te bedenken voor de idee dat een goed
design voor een user interface *wel* begint bij het scherm. Dat is namelijk
de 'plek' waar het handelen van de 'user' het functioneren van de software
ontmoet. Dat is waar de software 'zichtbaar' wordt. Daar, op het scherm,
speelt zich de letterlijke interface af. 

Door je voor te stellen *hoe* je de onzichtbare data wilt hanteren in het
zichtbare veld van het beeldscherm, maak je ook een voorstelling van de
structuur achter die zichbaarheid. (Als ik een stoel zou ontwerpen, deed ik
er goed aan om me eerst voor te stellen hoe ik daarin wil zitten - die
voorstelling geeft uiteindelijk richting aan de kleinste details van de
vorm, de technische structuur en de productie methode van mijn stoel. Vaak
gebeurt dat andersom. Dan krijg je stoelen die er mooi uitzien, maar waarop
je een houten kont oploopt.)

Screen design is een gruwelijk onderschat aspect van zowel interface design
als grafisch ontwerpen. Dat ontwerpers die onderschatting deels over
zichzelf hebben afgeroepen door zich vooral op flitsende uiterlijkheden te
concentreren, of het uiterlijk als onbelangrijk terzijde te schuiven, wil
nog niet zeggen dat het visuele ontwerp van wat er op een beeldscherm te
zien is slechts een decoratief randje is rond het 'echte' design, de
'datamodellen en technische systemen'. 

Software ontwerpers willen wel eens vergeten dat wij, de 'users', geen enen
en nullen lezen, maar beelden en letters interpreteren. Als dus alle enen
en nullen op hun rijtjes staan, is er voor de 'user' nog niks gedaan. Die
is voor de interface met die enen en nullen aangewezen op 'graphics'. Als
die goed ontworpen zijn (en dan bedoel ik natuurlijk integraal met de
software, vanuit de software) dan kunnen wij, de 'users' aan de slag. Niet
eerder. Waneer ik dus stel dat goed interface design begint bij het scherm,
bedoel ik dat het moet beginnen bij de gebruiker. Goed visueel ontwerp is
essentieel, niet bijkomstig. Het kan richtinggevend zijn.

Gezien de resultaten van de vorige Browserdag, zie ik met vertrouwen en
nieuwsgierigheid uit naar de voorstellen van de volgende. En het thema
'Operating System' zou ook Marja moeten ingeven dat het daarbij niet alleen
om al of niet 'grijze schermen' gaat :-)

>Voor de werkelijk andere userinterface gaat het om een andere organisatie
>van content.

Zeer waar. Wat ook weer wil zeggen dat het hier gaat om redactionele
aspecten van 'content' die zich voor een deel onttrekken aan de directe
reikwijdte van ontwerpers (software-, grafisch- of anderszins). Wat
ontwerpers *wel* kunnen doen, is aangeven *hoe* het zou kunnen. Daarbij is,
alweer, de visuele organisatie op het beeldscherm niet alleen een gevolg
van, maar ook de ingang tot de interne organisatie van de data...

>Die hebben we al in 95 ontwikkeld ... prachtige userinterface ... 
>Maar waarom is het er nog niet?
>Omdat we tot nu toe niemand vinden die er geld in wil steken.
>Tenzij ze de 'rechten' krijgen enz.

't Is een harde wereld ;-> met eigenlijk maar twee opties: verkopen of
weggeven. Microsoft of Linux...

cheers,
max

----------------
max bruinsma
editor

eye

amsterdam
london
----------------
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.