Patrice Riemens on Fri, 19 Feb 1999 18:40:10 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: nettime-nl meeting vanavond


Beste participanten,

Hartelijke groeten vanuit het Groningse, waar ik besloten heb te blijven,
en dus niet tenmidden van jullie zal kunnen vertoeven. Ik wens jullie
allen een prettige en gezellige bijeenkomst onder de glimmende koperen
kroonluchter van het Anatomies Tejater van de Waag.

Ware ik er geweest dan had ik kond gedaan van mijn toch al bekende mening,
waaraan weinig toe te voegen valt: hoed u voor (meer) regulering van
nettime-nl, en voor institutionalisatie, in welke vorm dan ook. In zeker
zin is dit een pleidooi om alles bij het oude te laten, en pas te gaan
sleutelen als het echt nodig mocht zijn. Er is vooralsnog beslist geen
reden om te modereren, en mocht het nog zo ver komen, dan zul je je ook
moeten afvragen of je de lijst wil laten voortbestaan of niet. Voor
grotere aantallen (hoor ik daar '500' ?) lijstleden hoeven we m.i. evenmin
bang te zijn. De eventuele (over)load die daaruit voortkomt wordt weer
door lijstverlaters gecompenseerd. Snel genoeg.  Kortom, voor nettime-nl
geldt ook: 

Don't get organised! get organic!

cheers, en make success!
patrice
 
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.