Geert Lovink on Thu, 18 Feb 1999 13:40:34 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Oproep voor Deelname aan Tweede Int. Browserdag (20 mei 1999)


From: taminiau@waag.org (Phillipe Taminiau)

Tweede Internationale Browserdag: 20 mei 1999 (Paradiso/De Balie)
Voorlichtingsavond: 3 maart 1999, De Waag, 20.00

		Defy the Frame!

Een jaar na de eerste internationale browserdag is de ontwikkeling van het
Internet alweer een millennium gevorderd. Big brother Microsoft is in een
furieus gevecht gewikkeld met de EU en VS, in haar streven wereldmonopolist
van het web te worden. De volledige integratie van de browser met het
Windows '98 systeem dreigt alle tegenspelers weg te vagen.

Na de 'war of the browsers' is nu de strijd om de standaarden ontvlamt. Wie
gaat winnen? Windows als meta-medium voor alles; net, tv, radio,
multimedia? Of worden web-tv en de set-up box de standaard van de toekomst;
Internetten vanuit de luie stoel? Is de virtuele supermarkt waar iedereen
zich op het moment dood op staart, echt het enige wat we kunnen bedenken?

Als er een reden is om deze mensen niet te laten winnen, is het wel dat
alles wat ze maken er zo vreselijk uitziet! - explorer en web-tv, dat kan
toch niet de toekomst van de media zijn? De Linux gemeenschap laat zien dat
er wel degelijk alternatieven zijn, soms *ontworpen* door duizenden net
gebruikers samen.

Wij dagen jonge ontwerpers uit heel Europa uit, te laten zien dat het
allemaal ook heel anders kan, dat het net meer is dan een interactief
shopping kanaal. Open de sluizen en ontwerp een echt inspirerend medium
voor het volgende millennium: subversief, gedistingeerd, high-tech, of back
to basics, specialistisch of eindeloos vertakt, vetederend of adembenemend.
De verbeelding is de enig relevante standaard en die hoort toch grenzeloos
te zijn?

De 2e Internationale Browserdag is een design competitie die wordt
afgesloten met een showprogramma bij Paradiso in Amsterdam, op donderdag 20
mei. Daar worden de beste voorstellen uit de competitie gepresenteerd. Bij
De Balie vindt vervolgens 's avonds het 2e Internationale Browserdebat
plaats met internationaal vermaarde ontwerpers en denkers. De dag besluit
met de feestelijke uitreiking van de 2e Internationale Browser Award en
aanlsuitend het 2e Internationale Browserfeest.

WAT IS PRECIES DE ONTWERP-OPDRACHT?

De grenzen tussen de Operating System (Mac, Windows) en browser (Netscape,
Internet Explorer) beginnen steeds meer te vervagen. Je kan niet meer het
een ontwerpen zonder het ander ook te beschouwen. We vragen je om een
'demo' te maken van wat het resultaat kan zijn, voor jou, van deze
convergentie. Laat zien dat er alternatieven zijn voor de grauwe Chooser
en vale Explorer, dat een menu niet altijd bovenaan hoeft te staan, dat er
misschien wel helemaal geen menu nodig is. Laat zien dat JIJ nog niet
afgestompt bent door het dagelijks uren staren naar een rechthoekig scherm
met veel grijs.

De 2e Internationale Browserdag wordt georganiseerd door de Maatschappij
voor Oude en Nieuwe Media, ism Politiek Cultureel Centrum De Balie,
Paradiso, de Rietveld Academie, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht -
Afdeling Kunst, Media en Technologie, het Sandberg Instituut en Media-GN.

De resultaten van de eerste browserdag (17 april 1998) kan je zien op:
http://www.waag.org/browser

Heb je om deel te nemen aan de 2de Internationale Browserdag, of wil je
meer informatie over het programma, kom dan op de eerste
voorlichtingsavond op: 3 maart, 20.00 uur in De Waag, Maatschappij voor
Oude en Nieuwe Media, Theatrum Anatonicum, Nieuwmarkt 4, Amsterdam.
Voor meer informatie: 020 5579898, e-mail: taminiau@waag.org--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.