Jos Horikx on Mon, 6 Feb 2006 17:42:50 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] De geschiedenis van een conflict, 15 cartoonsof 12 cartoons?


At 17:12 6-2-2006 +0100, Christine Karman wrote o.a.:

>Voor mij is vrijheid van meningsuiting een teken van beschaving, en 
>al deze commotie in de islamitische wereld een teken van gebrek aan
beschaving.

De vraag waar het werkelijk om gaat is natuurlijk of mensen het 
recht hebben, zich in alle vrijheid te informeren omdat dat de
enige manier is om de discussie/dialoog/gedachtenwisseling
te laten plaatsvinden zonder inmenging van een elite of andere
aan het individu vreemde (maar boven hem staande) macht.

Dat men aan die dialoog regels stelt, die per cultuur verschillend
zijn of kunnen zijn, dat is een kwestie van de tweede orde. Ik vraag
me af in hoeverre men buiten Europa dit soort opvattingen (van
het primaat van de dialoog zelve boven de lokaal-cultureel gebonden
regels waar die dialoog aan zou moeten voldoen) onderschrijft en in 
hoeverre men de massa's in die landen in de gelegenheid wil stellen
zich zelf te informeren over het raadsel van de drie extra cartoons, 
de geschiedenis ervan en de afwijkende toon en mentale kleur van die
drie, en de contexten waarin alles zich heeft afgespeeld.

Hoe gaat men de massa's informeren dat ze zijn misleid als men die 
massa's tegelijkertijd het recht ontzegt om zich met eigen ogen op de
hoogte te stellen van wat er wél gebeurd is? En wie zou dat moeten
doen? Dezelfde mensen die deze misleiding hebben opgezet?


JH


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).