Christine Karman on Mon, 6 Feb 2006 17:56:09 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] De geschiedenis van een conflict, 15 cartoonsof 12 cartoons?


At 05:41 PM 2/6/2006, Jos Horikx wrote:

Dat men aan die dialoog regels stelt, die per cultuur verschillend
zijn of kunnen zijn, dat is een kwestie van de tweede orde. Ik vraag
me af in hoeverre men buiten Europa dit soort opvattingen (van
het primaat van de dialoog zelve boven de lokaal-cultureel gebonden
regels waar die dialoog aan zou moeten voldoen) onderschrijft

Ik weet zeker dat ze die niet onderschrijven. En ik wil zelfs nog vinden dat dat hun goed recht is (hoewel je je kunt afvragen of het niet een cultuur is die door een minderheid aan een meerderheid wordt opgelegd door manipulatie en indoctrinatie), maar laat ze niet mij vertellen wat ik wel en niet mag denken en zeggen. Ze begrijpen niet dat er moslims in west europa kunnen zijn omdat we hier vrijheid van meningsuiting hebben en niet b.v. een inquisitie.


dagdag
Christine

--
www.christine.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).