Johanneke van Marle on Mon, 6 Feb 2006 17:35:09 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

FW: [Nettime-nl] De geschiedenis van een conflict, 15 cartoonsof 12 cartoons?


Christine, 

Vrijheids van meningsuiting kan aantasting betekenen van privacy,
gelijkheid van ras, religie, gender etc, van godsdienstvrijheid en
andere belangrijke( universele?) waarden. 

Overigens: Godslastering is in Nederland nog steeds bij de wet verboden
overigens. 

Vriendelijke groet,
Johanneke van Marle
Het Geheugen van Nederland - Onderwijs
http://www.geheugenvannederland.nl/onderwijs-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: nettime-nl-bounces@nettime.org
[mailto:nettime-nl-bounces@nettime.org] Namens Christine Karman
Verzonden: maandag 6 februari 2006 17:12
Aan: nettime-nl@nettime.org
Onderwerp: Re: [Nettime-nl] De geschiedenis van een conflict, 15
cartoonsof 12 cartoons?


Voor mij is vrijheid van meningsuiting een teken van beschaving, en 
al deze commotie in de islamitische wereld een teken van gebrek aan
beschaving.

dagdag
Christine

At 04:35 PM 2/6/2006, Jos Horikx wrote:
>Ter informatie,
>
>O.a. deze link:
>http://www.americanthinker.com/comments.php?comments_id=4340
>is te lezen dat de onrust in de islamitische wereld veroorzaakt is
>door een dossier met 15 cartoons, de twaalf bekende en drie uitzonder-
>lijk beledigende tekeningen welke laatste echter noch in het (Deense)
>"Jyllands Posten" noch elders zijn afgedrukt.  en waarvan de herkomst
>oncontroleerbaar blijkt, zelfs na aandringen op meer informatie.


-- 
www.christine.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).