Christine Karman on Mon, 6 Feb 2006 17:44:05 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: FW: [Nettime-nl] De geschiedenis van een conflict, 15 cartoonsof 12 cartoons?


At 05:34 PM 2/6/2006, Johanneke van Marle wrote:

Vrijheids van meningsuiting kan aantasting betekenen van privacy,
gelijkheid van ras, religie, gender etc, van godsdienstvrijheid en
andere belangrijke( universele?) waarden.

En daarom rechtvaardigt het het in brand steken van ambassades, de dood van 4 mensen in demonstraties, bommeldingen bij redacties van kranten, en dergelijke?


Vrijheid van meningsuiting is voor mij een hogere waarde dan die andere die je noemt omdat zonder vrijheid van meningsuiting die andere al helemaal niet mogelijk zijn. Als mensen kiezen voor een andere cultuur en maatschappij dan moeten ze dat in hun eigen land vooral zelf weten, maar ik wens mij te kunnen uiten zoals in een beschaafde democratie mogelijk moet zijn.

Overigens: Godslastering is in Nederland nog steeds bij de wet verboden
overigens.

Bespottelijk.

dagdag
Christine


-- www.christine.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).