ReindeR Rustema on Sun, 8 Sep 2002 11:03:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] RFD-2 nl.politiek.links          REQUEST FOR DISCUSSION (RFD)
      unmoderated newsgroup nl.politiek.links


Dit is een officieel voorstel voor de totstandkoming van een
ongemodereerde Nederlandstalige nieuwsgroep nl.politiek.links.
Dit is geen oproep om te stemmen; u kunt in dit stadium niet stemmen.
Informatie over de procedure is hieronder opgenomen.


WIJZIGINGEN ten opzichte van de vorige RFD:

- 'voor links geörienteerden" in de ERO veranderd in 'in relatie tot een 
linkse politiek' omdat een bepaalde politieke oriëntatie geen eis mag 
zijn om te posten in de groep, het onderwerp staat centraal.
- Een bezwaar in het charter geformuleerd tegen crossposten in 
nl.politiek en nl.politiek.links zonder een follow-up naar een van beide 
groepen. Om te voorkomen dat nl.politiek integraal gedupliceerd wordt in 
nl.politiek.links.
- nieuwsgroepen nl.ouders en nl.wetenschap en mailinglist "Links 
Nederlands" toegevoegd aan de distributie.


De vorige RFD werd gepubliceerd op 1 september 2002 onder message-ID
<reinder-035BFA.15273201092002@amstwist00.chello.com>

EENREGELIGE OMSCHRIJVING:

nl.politiek.links  Politieke discussie in relatie tot een 'linkse' 
politiek.


CHARTER: nl.politiek.links


Discussie over de actuele Nederlandse politiek in relatie tot een 
'linkse' politiek. Met 'links' wordt een politiek bedoeld die onder 
andere solidariteit als uitgangspunt heeft. De precieze uitleg van wat 
'links' is of zou moeten zijn is onderwerp van discussie in deze 
nieuwsgroep. 

Andere onderwerpen kunnen zijn:

- de regering
- de landelijke politieke partijen
- de Tweede Kamer
- actuele politieke vraagstukken
- verkiezingen
- politieke leiders/kopstukken
- internationale en transnationale politiek


Een aankondiging, een opening van een discussie of een vraag die in 
zowel nl.politiek als nl.politiek.links past dient een follow-up te 
hebben naar een van beide groepen. Dit is om te voorkomen dat een enkele 
discussiedraad in beide groepen tegelijk loopt, wat niet strookt met dit 
charter.EINDE CHARTER.

MOTIVERING:


Op dit moment is er geen centrale plek op internet waar 'linkse' mensen 
elkaar buiten de context van een politieke partij om kunnen vinden. Deze 
nieuwsgroep moet daar de plek voor worden. Maar ook mensen zonder linkse 
of geen enkele politieke voorkeur, maar wel met een oprechte interesse 
in een constructieve discussie erover kunnen hier terecht.

Nu zijn er webfora op de sites van politieke partijen of sommige 
massa-media op het web, er zijn mailinglisten voor leden van politieke 
partijen en er is een mailinglist genaamd 'Nettime-nl' met voornamelijk 
links georienteerde abonnees (maar met de nadruk op kunst, discussie is 
beperkt). Op usenet is er alleen de discussiegroep nl.politiek met een 
charter gericht op iedereen met politieke interesse. Het charter is 
ongeveer hetzelfde als het bovenstaande op de eerste alinea en het 
laatste punt uit de opsomming na. 

Omdat de voorgestelde nieuwsgroep onafhankelijk is van een enkele 
website, domeinnaam of mailinglistprovider maar decentraal bij elke 
provider die de Nederlandse nl.* usenet hierarchie doorgeeft kan worden 
gedownload, staat de groep garant voor toegankelijkheid voor alle 
internetgebruikers (een e-mailinglistabonnement is niet nodig), is het 
zo neutraal als mogelijk (er is geen eigenaar, alleen bovenstaand 
charter) en is het volledig openbaar en doorzoekbaar (gearchiveerd in 
ondere het Google archief). 

PROCEDURE:

De discussie over dit voorstel dient gevoerd te worden in nl.newsgroups.
Abonneer u daarom op nl.newsgroups als u deze discussie wilt volgen.

De discussie in nl.newsgroups dient binnen dertig dagen afgerond te
zijn. Hierna kan na aanvraag een neutraal stembureau een stemoproep
oftewel Call For Votes (CFV) publiceren en een peiling voeren. Doel
daarvan is te bezien of er voldoende steun voor het voorstel
uitgesproken wordt. De CFV wordt gepubliceerd in dezelfde nieuwsgroepen
en mailinglists als de (laatste) RFD. Voor aanname van de groep moeten
minstens vijftig stemmen meer zich uitspreken voor aanmaak dan ertegen,
en bovendien minstens tweemaal zoveel stemmen voor aanmaak als ertegen.

Zie voor meer informatie over de procedure:
* '[RICHT] Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de
 nl-hierarchie',
 http://www.xs4all.nl/~js/usenet/richtlijnen.html
* '[TOE] Toelichting op [RICHT]',
 http://www.xs4all.nl/~js/usenet/toelichting.html

Deze documenten worden ook periodiek gepubliceerd in nl.newsgroups en
nl.newsgroups.announce.

VERSPREIDING:

Deze RFD is gepubliceerd in de volgende nieuwsgroepen:

 nl.newsgroups.announce
 nl.newsgroups (default follow-up)
 ann.politiek.nederland
 nl.media.krant
 nl.media.radio
 nl.media.tv
 nl.stad.amsterdam
 nl.stad.rotterdam
 nl.politiek
 nl.ouders
 nl.wetenschap
 nl.misc

Deze RFD is gepubliceerd in de volgende mailinglists:

 Nettime-nl <nettime-nl@nettime.org>
 D66 <d66@nic.surfnet.nl>
 Groen Links <groen-links@nic.surfnet.nl>
 "Links Nederlands" <linksnederlands@yahoogroups.com>

De voorsteller van de nieuwsgroep is:

 ReindeR Rustema <reinder@rustema.nl>


Deze RFD is gebaseerd op het RFD-sjabloon, versie van 12 mei 2002.

EINDE RFD.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).