Josephine Bosma on Mon, 9 Sep 2002 10:53:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] petitie huurverhogingen Fort v Sjako ed Amsterdam


Sociale huur voor cultuur in Amsterdam
Martin Wisse - 08.09.2002 23:12 

De huren in de Amsterdamse binnenstad zijn te hoog voor culturele
instellingen. Daarom eisen wij sociale huren voor culturele en [van
indymedia.nl]


Sociale huur voor cultuur 


In de Amsterdamse binnenstad worden steeds meer culturele en
maatschappelijke instellingen geconfronteerd met extreem hoge huren.
Deze hoge huren kunnen er toe leiden dat instellingen genoodzaakt zijn
de binnenstad te verlaten. Wij vinden dat deze instellingen een
belangrijke bijdrage leveren aan de verscheidenheid en levendigheid van
de binnenstad. De binnenstad is toch meer dan een koopparadijs? 

Wij eisen dan ook: 

Sociale huren voor culturele en maatschappelijke instellingen 

Dat betekent: 

Stopzetting van de absurde huurverhogingen voor culturele en
maatschappelijke instellingen in de binnenstad. 

Overleg tussen de instellingen die reeds financiŽle problemen hebben
door de hoge huren en de stadsdeelbestuurders, om te komen tot een
oplossing. 

Dat subsidies weer gebruikt worden waar ze voor bestemd zijn en niet ter
compensatie van de huurverhogingen. 

Culturele en maatschappelijke instellingen niet gezien dienen te worden
als marktpartijen, maar gezien worden als instellingen met een sociale
functie. 

Online Petitie 

Deze eis willen wij door zoveel mogelijk mensen laten onderschrijven en
dan voorleggen aan de verantwoordelijke stadsdeelbestuurders en
wethouders. 

Vult u daarom s.v.p. de online petitie in, 
te vinden op  http://www.socialehuurvoorcultuur.nl/  Website: http://www.socialehuurvoorcultuur.nl/

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).