ReindeR Rustema on Sun, 1 Sep 2002 15:28:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] RFD-1 nl.politiek.links
          REQUEST FOR DISCUSSION (RFD)
      unmoderated newsgroup nl.politiek.links

This is a formal Request For Discussion (RFD) for the creation of
an unmoderated Dutch-language newsgroup nl.politiek.links.
This is not a Call For Votes (CFV); you cannot vote at this time.
Any discussion ensuing from this RFD should take place in nl.newsgroups
(default follow-up). The rest of this RFD runs in Dutch.

Dit is een officieel voorstel voor de totstandkoming van een
ongemodereerde Nederlandstalige nieuwsgroep nl.politiek.links.
Dit is geen oproep om te stemmen; u kunt in dit stadium niet stemmen.
Informatie over de procedure is hieronder opgenomen.

EENREGELIGE OMSCHRIJVING:

nl.politiek.links  Politieke discussie voor 'links' georiėnteerden.


CHARTER: nl.politiek.links


Discussie over de actuele Nederlandse politiek door burgers die zich 
verwant voelen met de 'linkse' politiek. Met 'links' wordt een politiek 
bedoeld die onder andere solidariteit als uitgangspunt heeft. De 
precieze invulling van 'links' is onderwerp van discussie in deze 
nieuwsgroep. Andere onderwerpen kunnen zijn:

- de regering
- de landelijke politieke partijen
- de Tweede Kamer
- actuele politieke vraagstukken
- verkiezingen
- politieke leiders/kopstukken
- internationale en transnationale politiek


EINDE CHARTER.

MOTIVERING:


Op dit moment is er geen centrale plek op internet waar 'linkse' mensen 
elkaar buiten de context van een politieke partij om kunnen vinden. Deze 
nieuwsgroep moet daar de plek voor worden. 

Nu zijn er webfora op de sites van politieke partijen of sommige 
massa-media op het web, er zijn mailinglisten voor leden van politieke 
partijen en er is een mailinglist genaamd 'Nettime-nl' met voornamelijk 
links georienteerde abonnees (maar met de nadruk op kunst en discussie 
is beperkt). Op usenet is er alleen de discussiegroep nl.politiek met 
een charter gericht op iedereen met politieke interesse. Het charter is 
ongeveer hetzelfde als het bovenstaande op de eerste alinea en het 
laatste punt uit de opsomming na. 

Omdat de voorgestelde nieuwsgroep onafhankelijk is van een enkele 
website of mailinglistprovider maar decentraal bij elke provider die de 
Nederlandse nl.* usenet hierarchie doorgeeft kan worden gedownload, 
staat de groep garant voor toegankelijkheid voor alle internetgebruikers 
(een e-mailinglistabonnement is niet nodig), is het zo neutraal als 
mogelijk (er is geen eigenaar, alleen bovenstaand charter) en is het 
volledig openbaar en doorzoekbaar (gearchiveerd in ondere het Google 
archief). 

PROCEDURE:

De discussie over dit voorstel dient gevoerd te worden in nl.newsgroups.
Abonneer u daarom op nl.newsgroups als u deze discussie wilt volgen.

De discussie in nl.newsgroups dient binnen dertig dagen afgerond te
zijn. Hierna kan na aanvraag een neutraal stembureau een stemoproep
oftewel Call For Votes (CFV) publiceren en een peiling voeren. Doel
daarvan is te bezien of er voldoende steun voor het voorstel
uitgesproken wordt. De CFV wordt gepubliceerd in dezelfde nieuwsgroepen
en mailinglists als de (laatste) RFD. Voor aanname van de groep moeten
minstens vijftig stemmen meer zich uitspreken voor aanmaak dan ertegen,
en bovendien minstens tweemaal zoveel stemmen voor aanmaak als ertegen.

Zie voor meer informatie over de procedure:
* '[RICHT] Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de
 nl-hierarchie',
 http://www.xs4all.nl/~js/usenet/richtlijnen.html
* '[TOE] Toelichting op [RICHT]',
 http://www.xs4all.nl/~js/usenet/toelichting.html

Deze documenten worden ook periodiek gepubliceerd in nl.newsgroups en
nl.newsgroups.announce.

VERSPREIDING:

Deze RFD is gepubliceerd in de volgende nieuwsgroepen:

 nl.newsgroups.announce
 nl.newsgroups (default follow-up)
 nl.media.krant
 nl.media.radio
 nl.media.tv
 nl.stad.amsterdam
 nl.stad.rotterdam
 nl.politiek
 nl.misc

Deze RFD is gepubliceerd in de volgende mailinglists:

 Nettime-nl <nettime-nl@nettime.org>
 D66 <d66@nic.listserv.nl>
 Groen Links <groen-links@nic.listserv.nl>

De voorsteller van de nieuwsgroep is:

 ReindeR Rustema <reinder@rustema.nl>


Deze RFD is gebaseerd op het RFD-sjabloon, versie van 12 mei 2002.

EINDE RFD.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).