Marjolein Berger on Fri, 6 Sep 2002 16:53:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2 presenteert: dot.nu, extra editie


dot.nu, extra editie
Concert/performance (in samenwerking met Paradiso, September in Rotterdam)
In het kader van de Wereld van de Witte de With
Datum: vrijdag 13 september 2002
Open: 20.00 uur, aanvang 20.30 uur
Entree: € 2,50
Locatie: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

V2_ en Paradiso organiseerden reeds zeven keer het programma dot.nu, 
bewegingen in live cinema. Een extra editie van dot.nu zal plaatsvinden in 
het kader van September in Rotterdam  de Wereld van de Witte de With. Deze 
speciale editie van dot.nu laat van twee projecten uit eerdere dot.nu’s 
zien hoe samenwerkingen na hun optreden verder zijn ontwikkeld.

dot.nu is één van de stuwende krachten achter het fenomeen ‘live cinema’, 
waarin diverse vormen van live projecties in combinatie met live muziek 
onder de aandacht worden gebracht. Onder invloed van de vj-cultuur is er 
veel interesse voor nieuwe vormen van beeldvertoningen ontstaan. Dankzij de 
ontwikkelingen op het gebied van soft- en hardware is ‘live cinema’ een 
feit geworden. dot.nu  dat al bijna twee jaar een actief podium biedt voor 
‘live cinema’  zet zich tevens in voor onderzoek naar andere vormen van 
projectie en beleving.

Gepresenteerd worden:

COH (RUS) met Telco Systems (NL)
COH is de Russische muzikant Ivan Pavlov, die cd's uitgeeft via de Duitse 
uitgeverij Raster-Noton. Pavlov  die in Stockholm woont  maakt als COH 
composities waarin zwierige klanken en penetrante geluiden samensmelten tot 
een bedwelmend resultaat. Pavlov studeerde wis- en natuurkunde aan de 
universiteit van Gorki, met akoestiekleer als specialisatie. Hij werkte 
onder meer samen met de Engelse groep Coil. Kenmerkend voor de beelden van 
Telco Systems, een duo gevormd door Gideon Kiers en Lucas van der Velden, 
is de heldere en sobere esthetiek, die nauw verwant is aan de 
computertechnologie waarmee ze gegenereerd zijn. De volledig abstracte 
beelden zijn als het ware virtuele werelden, die zich volgens door Telco 
Systems geprogrammeerde regels ontwikkelen. Kiers en van der Velden zijn 
ook de initiators van 0010, minuszero, D:U:M:B, en DLF.

Deze presentatie vond voor het eerst plaats tijdens het International Film 
Festival Rotterdam 2002. Na een succesvolle samenwerking waren er 
vervolgoptredens in onder andere Tsjechië, Groot-Brittannië, Duitsland, en 
België.


game of mobile forces
met Anton Aeki, Joris Cool, Anouk de Clercq (B)
game of mobile forces, een samenspel waarin live beeld flirt en samenvloeit 
met live muziek. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe software Touch 101, 
een 3d-programma dat het mogelijk maakt een figuur te creëren waarbij 
bewust gekozen parameters in het beeld gelinkt worden aan bewust bepaalde 
geluidsfrequenties. Het resultaat: Een interessant spanningsveld tussen 
mens en technologie waarbij de grenzen eigen aan de disciplines beeld en 
geluid worden overstegen.

Deze presentatie vond eerder in juni 2002 plaats bij V2_ en in Paradiso. 
Zie ook www.portapak.be

Meer info op: www.v2.nl/dot.nu

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).