geert lovink on Wed, 9 Jan 2002 09:12:03 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] VP, V2, P2P, RMA, N5M, ECB...


Beste Nettime-nl,

ik ben erg blij de bijdrages in deze discussie tot nu toe. Het is goede
start van de lijst in het nieuwe jaar. Veelbelovend. Er is wat dat betreft
veel veranderd in de laatste tijd op nettime-nl. De lijst is nu ruim vijf
jaar oud en is in het afgelopen jaar eigenlijk pas goed op gang gekomen.
Soms gaat het er fel aan toe, op andere momenten is het stil, maar dat maakt
niet uit. Er is naar mijn smaak een goede balans tussen originele bijdrages,
reakties, aankondigingen en materiaal dat van elders wordt geforward.

Ik wil even van deze gelegenheid gebruik maken en wat huishoudelijke
mededelingen over nettime doen. Menno Grootveld houdt de lijst administratie
van nettime-nl bij. Hij zou ons kunnen vertellen hoeveel subscribers er
zijn. Inmiddels is het nettime archief van Keulen naar Amsterdam verhuisd
alwaar Michael van Eeden (mieg@factory.org) op de Waag een eigen nettime
server heeft geinstalleerd. De nettime-nl lijst draait ook op deze server
(dacht ik). Verder hoorde ik dat de nettime-lat lijst (Spaans/Portugees)
bijna 500 subscribers en de Roemeense nettime net een nettime boek in het
Roemeens heeft uitgebracht. Ook zou de Franse lijst (een stiefkindje)
binnenkort herstart worden. Voorts is er het goede nieuws dat nettime-zh in
het Chinees van start is gegaan. Ik weet dat 'Chinees' als taal niet
bestaat. Goed, dat is ingewikkeld. Ze zullen dat binnenkort op de
internationale lijst uit de doeken doen. Verder is er ook een Japanstalige
lijst op komst. De internationale lijst is in een wat rustiger vaarwater
terechtgekomen, maar het verkeer is bij tijd en wijle vrij intens, vooral
qua inhoud. Ik hou me al sinds eind 1999 niet meer met de dagelijkse
moderatie van de Engelstalige nettime-l lijst bezig, dat doen Ted, Felix,
Scott en Andrea. Mijn taak beperkt zich tot het coordineren van de
niet-Engelse lijsten (voor zover dat gaat en noodzakelijk is). Wat deze
lijsten met elkaar verbindt blijft een open zaak. In eerste instantie is dat
praktisch (servers, links etc.). Daarnaast blijft de internationale lijst in
het Engels een belangrijke kernfunctie vervullen.

Ik denk dat postings van Marleen en Alex duidelijk genoeg waren uit het
gezichtspunt van hun betreffende instellingen. Er is inderdaad een wirwar
van netwerken en rare afkortingen ontstaan in de loop der jaren. Dat is
zelfs voor insiders niet altijd goed te volgen. Marleen heeft denk ik
duidelijk gemaakt waar dit netwerk idee vandaan komt. Als we geen centraal
instituut willen maar een veelvoud aan kleinere instellingen (niet alleen in
.nl maar ook op Europeesch nivo) dan ligt het erg voor de hand dat die
instellingen zich informeel en formeel organiseren als netwerk. Dat proces
is op gang gebracht maar heeft zich tot nu toe niet echt
uitgekristalliseerd. Dat komt naar mijn idee door het dilemma tussen
professionele samenwerking enerzijds en de nog steeds belangrijke spontane
drive om op een informele wijze informatie en ideeen met elkaar uit te
wisselen. Veel netwerken werken op dit moment in een grijs tussengebied en
zijn vlees noch vis. Vandaar dat buitenstaanders er vaak weinig van
begrijpen.

De netwerken die hier genoemd worden hebben vooral ook te maken met
beleidsvorming. Wellicht is niet iedereen daarin geinteresseerd, dat mag zo
wezen. Beleid is in Nederland een heilige koe. Iets magisch. Veel aandacht
gaat uit naar het proces van beleidsvorming. De nieuwe media sector staat op
gespannen voet met de beleidsmachinerie vanwege de simpele reden dat in een
sector als deze, waar zo snel zo veel verandert, beleid vrijwel altijd te
laat komt. Het beleid formaliseert dan zaken die sowieso al bestaan. Dat is
paradoxaal want beleid zou eigenlijk iets op gang moeten brengen. In plaats
daarvan formuleert het zaken die ooit levendig waren. Ik heb veel tragische
gevallen mogen meemaken van beleid dat te laat kwam. Het geld kwam toen de
vernieuwing en de spanning van het nieuwe verdwenen was. Ik weet niet of dit
de tragedie van beleid sowieso is. Ik zou zeggen van niet. Er is durf en
visie noodzakelijk, en die ontbreekt vaak.

Het gevaar van het VP, P2P en ECB is dat ze het gevaar in zich hebben achter
de feiten aan te lopen. Dat is een gevaar van netwerken. Ze kunnen
initiatieven bijeenbrengen en versterken, maar net zo goed kan een netwerk
te laat komen en alleen maar de rol van formaliserende kracht op zich nemen.
De nieuwe media netwerken in Nederland staan doelbewust heel dicht bij de
overheid. Of deze samenwerking zo zinnig is op de lange termijn betwijfel
ik. Maar misschien is het nog te vroeg om hier een algemene uitspraak over
te doen. Zeker zal in dit verband het beeld instituut Las Palmas fiasco
besproken dienen te worden. Er is erg veel 'beleid' in Las Palmas gaan
zitten. Het was het troetelkindje en de grote hoop van het ministerie die
volgens mij graag zijn eigen ZKM/ICC had willen hebben. Nu dat niet doorgaat
is het van belang de relevantie van het netwerk model en publique onder de
loep te nemen (hetgeen we hier aan het doen zijn).

Groeten, Geert
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).