onno ernst on Mon, 7 Jan 2002 23:57:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] VP, V2, P2P, RMA, N5M, ECB...


Hallo Erik e.a.,


Na al de mails te hebben gelezen wil ik er toch nog even mijn twee euro 
cent toevoegen.

Wat in deze discussie een beetje is ondergesneeuwd is het feit dat er in 
informatief en technologisch Nederland veel mensen zijn die er iets van af 
weten en maar weinig  die er veel van af weten. Een ander feit is dat die 
genen die er weinig van af weten denken dat zij er veel van af weten en dat 
wat zij doen goed is. Zo doende doet iedereen zijn of haar dingetje. Kortom 
ontstaat er een informatieve en technologische chaos. Sommigen, b.v. de 
overheid, vinden het belangrijk enige orde in deze chaos te scheppen en 
samenwerkings verbanden te ontwikkelen of kennis te verspeiden zodat niet 
iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden. Het gaat er om dat je elkaar 
informatief en technologisch verstaat. Ook ik kan morgen een nieuwe 
standaard of technologie ontwikkelen. Maar wie communiceert dan nog met 
mij? Ieder instituut heeft een website, maar is dat nog zinvol? Waar de 
meeste Platforms zich mee bezig houden is om verschillende partijen met 
elkaar te laten verstaan, een vorm van samenwerking te laten groeien, of 
een gezamenlijke technologie te ontwikkelen, iets waar alle partijen wat 
aan hebben. Ontwikkelingen in een nieuw medium vraagt tijd en geld. Beiden 
zijn gelukkig beschikbaar. Geld steken in een ontwikkeling garandeert niet 
meteen succes. Dit geldt voor alle bedrijvigheid en wetenschap. Als van 
alle bestede gelden 20% leidt tot iets dan is die overige 80% goed 
bestdeedt. Niet elke kunstenaar wordt een Rembrandt en evenmin wordt elke 
wetenschapper een Nobelprijswinnaar. Helaas is toch weer in het land der 
digiblinden eenbit koning. Dus maken sommigen gebruik van de mogelijkheden 
om geld in de knip krijgen. Het gaat om die 20 %, die is belangrijk. Het 
gaat er om dat ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Als kunstenaar met 
je 80 GB HDrive red je het niet in je eentje, even min als intituut met al 
je lokale kennis. Soms moet je op de deur van een instituut kloppen of je 
licht opsteken in een platform om te zien wat anderen doen of na 
laten.  Het gaat ook om samenwerkings verbanden, communicatie daar draait 
het toch om? of niet? Bundeling van krachten? of de versnippering van 
kennis en geld?. Vele E-Instituten opereren in een kleine kring, in hun 
eigen niche en 80 % is weggegooid geld, toch heb je die 80 % nodig om 
uiteindelijk die 20 % rendement te kunnen bewerktstelligen. Dit is 
geenszins een lofzang op de proliferatie van instellingen, mijn ervaring 
met platforms (gekleurd door mijn kennis) is er een van, in het land der 
blinden is eenoog koning. Toch lijkt het mij belangrijk, via platforms, met 
elkaar te overleggen en te zien waar we elkaar kunnen ontmoeten, samen te 
werken of krachten te kunnen bundelen.

Onno Ernst

Coordinator Digitale Media, Vrije Academie, Den Haag

Arts & Bits

Digital Arts
         interactive virtual environments
         realtime 3D

Zuidlarenstraat 209
2545 VT Den Haag
070-3212135
www.arts-and-bits.net
onno.ernst@arts-and-bits.net

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).