ReindeR Rustema on Tue, 25 Dec 2001 12:23:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

hoi! Re[4]: [Nettime-nl] LL 22: Moraalridders


At 00:32 +0100 22/12/01, Marianne van den Boomen wrote:
>Grootste probleem is echter dat deze e-morality zich
>zelden expliciet laat voorstaan op het moraalridderschap, en een
>ontmaskering of suggestie in die richting zal afdoen als retorische
>truc. Zij verhullen hun activiteiten in termen van 'relevante
>kwesties' en 'feiten', en wat erger is: meestal zijn ze daar zelf ook
>heilig van overtuigd. Als zodanig weten zij binnen te dringen in elke
>discussie, en zullen zij ook gebruik maken van elk wapen dat daar
>geoorloofd is. Waarschijnlijk is er intussen al geen discussie op of
>over het Net die vrij is van deze e-morality infiltranten. Weest allen
>gewaarschuwd!

Waar wil je nou precies voor waarschuwen? Dat er mensen zijn die de 
discussie willen aangaan over morele kwesties? Dat is toch juist toe 
te juichen? Dat zijn de leukste discussies.

Je schrijft ook dat ze hun moraalridderschap willen verbergen. 
Heerlijk toch! Als de dogma's niet op tafel liggen opgetast, ben je 
in aangenaam gezelschap ben ik dan geneigd te denken.

At 21:19 +0100 22/12/01, Marianne van den Boomen wrote:
>
>O, ze zitten overal, als je eenmaal zo kijkt zie je echt een epidemie.
>Maar onder de gewone passieve leden, die slechts hun lidmaatschapsgeld
>overmaken, zijn ze zeldzaam. Alleen actieve leden komen in aanmerking
>voor de ridderslag van e-morality...

Met andere woorden, het digitale wereldje heeft nu ook digitale 
morele kwesties ontdekt: auteursrechten, decentrale filesharing, 
publieke domein, Open Source etc. Dat nu de 
geschiedschrijving/mythevorming van het internet in de aandacht komt 
is ook een leuke ontwikkeling (goed heh, dat Google al die ouwe 
Usenet postings on-line heeft gebracht, kan http://groups.google.com 
niet op de Werelderfgoedlijst van UNESCO?)

Waar moeten we nu precies voor oppassen?


-- 
ReindeR

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).