Ron Peperkamp on Sun, 2 Dec 2001 16:12:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] uitnodiging bijzondere bijeenkomst


N.a.v. de discussies hier op Nettime.nl, hebben wij gemeend een aantal
bijeenkomsten te moeten organiseren, waarin wij de Nederlandse betrokkenheid
bij internationale conflicten nader willen onderzoeken.

Graag nodigen wij u uit voor de eerste bijeenkomst a.s. dinsdagavond in het
Parooltheater, Amsterdam: een informeel gesprek van vier gerenommeerde
buitenlanddeskundigen over de wijze waarop Art. 5 van het NAVO verdrag van
toepassing is verklaard.

Dit is een eerste verkennende discussie in een reeks bijeenkomsten over het
functioneren van onze democratie in een steeds woeliger internationaal
klimaat. Deze reeks is een inititatief van Netttime-nl en richt zich met
name op personen die zich - al of niet beroepshalve - voor de diepere
achtergrond van het Nederlandse buitenlandse beleid interesseren. De
bijkomsten vinden op verschillende locaties plaats.

In dit eerste gesprek wordt er reflectie gepleegd op de recente beslissing
om artikel 5 van de NAVO van toepassing te verklaren. Vier genodigden zullen
de achtergrond en consequenties van deze beslissing vanuit verschillende
invalshoeken belichten:

Mr. J. Drentje: over de relatie van art.5 tot art.100 van onze grondwet
Dr. N.H. Biegman : over de feitelijke gebeurtenissen rond het NAVO-besluit
Prof. Dr. P. de Waard: over de volkenrechtelijke implicaties van art. 5
Drs. D.A. Leurdijk: over de relatie tussen de VN (art. 51) en de NATO

In de sfeer van een informeel gesprek zullen zij aan de hand van deze
thema's proberen een aantal dilemma's t.a.v. ons buitenlands beleid te
formuleren. In een vervolgbijeenkomst in Felix Meritis zullen deze dilemma's
dan verder worden uitgediept.

Datum: dinsdag 4 december 2001
Tijd: 21.00 - 22.30 uur
Locatie: Parooltheater, St Pieterspoortsteeg 33 Amsterdam
Entree: fl. 11,00

**************  LET OP ! **********************
Slechts 30 mensen kunnen deze bijeenkomst bijwonen!
Reserveer tijdig bij het Parooltheater: 020-5622255.
*********************************************

Contact:
Ron Peperkamp ron@peperkamp.nl
020-4125237  /  06-23355751
Menno Grootveld rabotnik@xs4all.nl
020-6826492  /  06-53129603

Contact Het Parool:
Paul Arnoldussen  p.arnoldussen@parool.nl
020-5623017 / 06-28881872
------------------------------------------------______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).