Eveline Lubbers on Sun, 21 Oct 2001 23:50:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] hoe en waarom?


Geachte redaktie,

Ik ben zeer onaangenaam verrast over de ongewenste
email die ik vandaag in mijn mailbox vond.

De grootte van het pakket, 30k, doet mij denken aan
alle ongeadresseerde rotzooi en kleurenfolders die ik
in mijn gewone brievenbus vind - zelfs ondanks de
nee/nee sticker die daarop zit.

Er zijn maar liefst 5 plaatjes aangehangen, in .gif format.
Waarom niet gewoon gewerkt met aanklikbare links naar 
de NRC-website? Dat is nou juist zo'n voordeel van 
postversturen per email.

Dat ik dezelfde mail aan hetzelfde adres twee keer op *een*
middag krijg van jullie versterkt het idee van ongevraagde
post (en dat ook nog op de zondag!).
Ik vind dit echt het Handelsblad onwaardig.

Verder is er in die email ook niet vermeld, waar jullie mijn
adres vandaan hebben. Het lijkt me niet meer dan normaal,
beleefd dat daarover uitleg wordt verschaft.

Van de mogelijkheid die geboden wordt om via de website
van selectmymail.com mijzelf uit te schrijven ga ik geen
gebruik maken. Ik weiger principieel om mij bezig te houden
met een bestand waar ik zonder dat ik dat weet en tegen mijn zin 
in ben opgenomen. 

Bovendien, in de vele handleidingen tegen dit soort ongevraagde post,
spam in het jargon, adviseren altijd sterk om *geen* gebruik
te maken van de mogelijkheid om via een website aan te geven
dat je verder geen post wilt ontvangen.
Dit werkt meestal niet, en heeft als ongewenst bij-effekt dat 
de verstuurder van de spam dan weet dat zijn/haar post *wel* is
gelezen, en dus i.g.g. de moeite neemt om er op in te gaan.
Meestal betekent dit juist *meer* post in de toekomst.

Verder zou ik ook graag willen weten waar het idee vandaan komt dat ik
een abonnement op jullie krant zou willen hebben.

Als ik jullie was zou ik dat bedrijf *selectmymail* nog maar eens
goed screenen. Want afgezien van het feit het totaal verkeerde format
van deze ledenwerfaktie via Internet, en afgezien van het feit dat ik die 
spam twee keer kreeg binnen drie uur tijd, zijn die pogingen mij een 
abonnement te verkopen aan mij niet besteed. 

Ik ben namelijk al zo'n 15 jaar betalend abonnee van jullie krant.

Met vriendelijke groet,
eveline lubbers========================================================
          NRC Handelsblad
========================================================
________________________________________________________

   E. Het katern Economie van NRC Handelsblad
________________________________________________________

 Geachte heer, mevrouw, 

 Voor slechts f 14,95 (Euro 6,78) ontvangt u drie weken 
 NRC Handelsblad en krijgt u bovendien het boekje 
 Interviews met topondernemers cadeau. 
 Daarnaast heeft u acht weken lang toegang tot het 
 digitale krantenarchief van NRC Handelsblad.
________________________________________________________

      Voor een investering met rendement,

       Ga naar: http://actie.nrc.nl/ 
________________________________________________________

 NRC Handelsblad
 Feitelijk onmisbaar

========================================================

 - 3 weken NRC Handelsblad voor f 14,95 (Euro 6,78)
 - gratis boekje intervieuws met topondernemers
 - toegang tot digitaal krantenarchief


========================================================
Dit aanbod is geldig in Nederland tot en met 11 november 2001.


Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens uitsluitend 
om u te kunnen benaderen met informatie over producten of diensten. 
Uw gegevens worden behandeld overeenkomstig toepasselijke privacy
regelgeving. 

Wij hebben een zgn. opt-out database, waarin gegevens worden 
opgenomen van geadresseerden die geen ongevraagde e-mail meer
wensen te ontvangen over bepaalde producten of diensten of van
selectmymail.com in het algemeen.

U kunt hieronder aangeven dat u geen informatie meer wenst te ontvangen: *
van NRC Handelsblad : ga naar:
http://actie.nrc.nl/nrc.cgi/viewUnsubPage?email=evel@xs4all.nl&list=3C1 *
over andere producten van selectmymail.com : ga naar:
http://www.selectmymail.com/nrcunsubscribe.cgi?email=evel@xs4all.nl&list=
3
C1


Indien u over deze mailing vragen of opmerkingen heeft, kunt u die kenbaar
maken middels een email naar klachten.nrc@selectmymail.com. 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).