Peter van der Pouw Kraan on Fri, 19 Oct 2001 18:30:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De wereld over een paar maanden


Als ik kijk naar de manier waarop de VS op dit moment terrorisme
bestrijden, heb ik niet de indruk dat zelfs duizenden demonstranten de
richting van die rijdende trein beinvloeden. Verder dan een moreel
statement komt het niet. Daar is niets op tegen, en op termijn zal het de
publieke opinie mogelijk beinvloeden, maar het is voor een deel ook achter
dringende feiten aanlopen.

Het is misschien goed de aandacht nu al op de iets langere termijn te
richten. Met dit in gedachten gooi ik een paar balletjes op, in de hoop op
commentaar van meer ter zake kundigen dan ik.

Stel bijvoorbeeld, ik noem maar een mogelijk scenario, dat Afghanistan over
enkele weken een coalitieregering heeft van Noordelijke Alliantie en
Taliban, gesteund door de VS en de VN. De voedsel- en economische hulp zal
toestromen, denk ik. Wel heb ik begrepen dat ook die NA weinig respect
heeft voor de rechten van de vrouwelijke helft van de bevolking. Misschien
valt een Afghaanse emancipatiebeweging te ondersteunen, zo die bestaat.
De NA heeft nu een sleutelrol in de ontwikkelingen en staat in nauw contact
met de rest van de wereld. Biedt dit geen opening tot enige aandacht voor
mensenrechten? 

Als de gevechten in Afghanistan te lang gaan duren, is er geen tijd meer om
er nog voldoende voedsel te brengen voor de winter. Dan dreigt voor
miljoenen de hongerdood. Zelfs voor wie het huidige optreden tegen het
BL-tuig het voordeel van de twijfel geniet kan dit een belangrijk argument
zijn voor een andere aanpak.
Een actie die de voedselhulp benadrukt loopt nu via http://www.9-11peace.org.

Stel dat Bin Laden c.s. hier levend uitkomen, je weet maar nooit, en zelfs
worden opgepakt. Wellicht zal er met een ander land dan Afghanistan worden
onderhandeld over uitlevering. Door wie en waar worden ze berecht? In Den
Haag, in de VS, in Egypte? Een actiedoel kan een eerlijk proces tegen Bin
Laden c.s. zijn.

Over twee punten zijn voor- en tegenstanders van militair ingrijpen het
hier eens: de daders achter de aanslagen in de VS zijn rucksichtloze types
die van alles doen wat Allah verboden heeft. Hen aanpakken is daarom geen
aanval op de islam. De mening verschilt over de manier van aanpak.
De vermoedelijke daders proberen de indruk te wekken dat een aanval op hen
wel degelijk een aanval op de islam is. Ze hebben daarmee enig succes,
lijkt het. Ik zie beelden van protesten in bijvoorbeeld Pakistan van lui
die het gedachtegoed van Bin Laden delen. Het maakt me niet vrolijk. Wat ik
me nu afvraag is of en hoe westerse anti-oorlogsdemonstraties in
islamitische landen het nieuws halen. Het zou wellicht goed zijn als in de
media daar zichtbaar wordt dat er ook protesten met een totaal andere
invalshoek bestaan. Valt Al Jazeera ook onder persinstellingen die
berichten over 'onze' acties krijgen toegestuurd?


Peter van der Pouw Kraan (peter@xs4all.nl)
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).