Peter van der Pouw Kraan on Fri, 19 Oct 2001 19:40:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Ruimte redt, hoe dan ook


Ik heb een wat somberder theorie, die hierop aansluit.
Ik ga ervan uit dat ze op andere, veel langer met intelligent leven
bevolkte planeten al veel eerder ruimtevaart en telecommunicatie hebben
ontwikkeld. Toch hebben we nooit iets van ze vernomen. Al jaren wordt er
tevergeefs geluisterd naar signalen uit het heelal en voor zover we weten
is er ook nog niemand langs geweest.
Dat we de enigen zijn is onwaarschijnlijk, dus er is wellicht elders
voortdurend iets mis gegaan. Misschien op de volgende manier: een soort als
de onze ontstaat gedurende een evolutieproces waarin het voordeel biedt
heel handig te worden in het manipuleren van de directe omgeving. Dit
voordeel bestaat zolang de directe omgeving klein is ten opzichte van het
systeem van de hele planeet, dus zolang het effect op het dragende milieu
zo klein is dat dit niet verstoord raakt.
Deze succesvolle ontwikkeling leidt echter op den duur tot een stadium
waarin de schaal van ingrijpen op de schaal van belangrijke parameters van
het planeetmilieu is gekomen. De vraag is nu of zo'n soort op die schaal
kan bijsturen en/of daarvoor op tijd voldoende inzicht kan ontwikkelen. Dit
is een heel andere situatie dan waarop het evolutieproces hem heeft
voorbereid.
Maar misschien gaat het deze keer goed. 


At 00:28 17-10-01 +0200, you wrote:
>Hallo Nettime en Mars Society,
>
>Van een goede bekende, die nu ook kijkt (bedankt nog), speel
>ik een link door met het dooms day-script van Stephen
>Hawking. De befaamde theoretisch natuurkundige doet z'n
>uitspraak naar aanleiding van de bio-aanvallen op de VS.
>
>Volgens Hawking zal de mensheid de komende 1.000 jaar eerder
>worden bedreigd door biochemische oorlogsvoering dan door
>atoomwapens. "There are too many accidents that can befall
>life on a single planet", zo stelt hij. De redding van onze
>soort ziet optimist Hawking in het koloniseren van de
>ruimte; in het varieren en het vergroten van het aantal
>leefomgevingen. De theoreticus voorziet op termijn een Star
>Trek wharp drive-achtige voortstuwingstechniek die de mens
>(schijnbaar) sneller dan het licht tussen de sterren laat
>reizen.
> 

Peter van der Pouw Kraan (peter@xs4all.nl)
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).