Geert Lovink on Mon, 22 Oct 2001 12:35:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fwd: huurverhoging bedrijfsruimten


(dit is een antwoord in het nederlands op een protest schrijven van het
indiase centrum voor nieuwe media saria te delhi aangaande de
huurverhoging van de amsterdamse boekhandel het fort van sjakoo en het
bijbehorende internet proeflokaal ascii /geert)

Date: Mon, 17 Sep 2001 15:58:38 +0200
From: "Stokman, Marja" <M.Stokman@Woningbedrijf-Amsterdam.nl>
To: <jeebesh@sarai.net>

Aan	PamJeeJeebesh Bagchi, Sarai, the New Media Initiative, CSDS,
Delhi

11 september 2001

vestigingsmanager Eric van Kaam (020) 561 97 11

Woningbedrijf Amsterdam en de huurprijzen van bedrijfsruimten

Beste mevrouw, meneer,

Er is ophef ontstaan over ons beleid te lage huurprijzen van
bedrijfsruimten aan te passen aan de huidige marktsituatie. Graag
informeren wij u over de achtergrond van dat beleid.

Het Woningbedrijf heeft een maatschappelijke doelstelling. Wij bieden
betaalbare huisvesting aan mensen die daar zelf niet voor kunnen zorgen.
Wij verhuren het grootste deel van onze woningen tegen prijzen die veel
lager liggen dan wat ze commercieel gezien waard zijn.  Op die manier
huisvesten wij het merendeel van onze huurders.

Om onze woningen betaalbaar te houden en toch ook groot onderhoud te
kunnen plegen aan onze 40.000 woningen, onze woningen te renoveren en
nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen, hebben wij inkomsten nodig.
Die inkomsten verkrijgen wij onder meer door een aantal activiteiten
bedrijfsmatig te doen. Dit geldt ook voor de verhuur van bedrijfsruimtes.

De huurprijzen van een groot aantal bedrijfsruimtes van het Woningbedrijf
zijn sinds de ingangsdatum van het huurcontract niet meer aangepast. Veel
bedrijven die een ruimte van ons huren, betalen al jaren lage huurprijzen,
ook op toplocaties in de binnenstad. Wij zijn nu bezig deze huurprijzen
aan te passen om de opbrengsten te kunnen investeren in onze voorraad
sociale huurwoningen. Uiteraard worden de betreffende bedrijven
ge´nformeerd over dit voornemen.

Wij hebben een bedrijfsmakelaar ingeschakeld om de huurwaarde van onze
bedrijfspanden vast te stellen. De makelaar kijkt daarbij ook naar de
prijzen van bedrijfsruimtes in de directe omgeving.

Met als basis het advies van de bedrijfsmakelaar, doen wij de bedrijven
die bij ons huren een voorstel voor een nieuwe huurprijs. Uitgangspunt
hierbij is om het met elkaar eens te worden. Als dat niet lukt, bestaat de
mogelijkheid de kantonrechter te vragen zich uit te spreken over een
nieuwe huurprijs.  Van die mogelijkheid maken wij gebruik. Zo'n procedure
neemt veel tijd in beslag. In de tussentijd blijven wij proberen om tot
een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Het is de taak van de overheid te beoordelen of instellingen en
organisaties een dusdanig maatschappelijk belang hebben dat het
ondersteuning verdient. Organisaties die bedrijfsruimtes bij ons huren
en vinden dat ondersteuning voor hen geldt, adviseren wij dan ook om
subsidie aan te vragen bij de overheid.

Met vriendelijke groet,

Eric van Kaam
vestigingsmanager______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).