Ron Peperkamp on Sun, 7 Oct 2001 23:49:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Voor wie niet slapen kan/wil


Ronald schreef:

> Klopt niet. Wat jij schetst, is de mythe van de 'sauvage volante' (of
'noble
> savage').
> Nadeel van de mythe is, dat ze (wederom) niet refereert naar een
werkelijke
> situatie, maar naar een gedroomde perfectie. (Met name het paradijs op
> aarde, dat vreemd genoeg ten grondslag ligt aan zowel fundamentalistsche
> christenen als moslims, als marxisten, als anarchisten, en ga zo maar
door)
> Wat wel klopt is dat natuurrechtdenken in de verlichting een belangrijke
rol
> speelde, en daar in Montesqieu's werk uiteraard elementen van zijn terug
te
> vinden. Maar de huidige situatie naar een mythe herleiden, en die mythe
tot
> heilige schrift verklaren, is in mijn opinie net zo simpel als geloven dat
> de bijbel het geopenbaarde woord van god is.


O.k. misschien moet ik wat kalmer aan doen met de dubbele bodems en
kruisverwijzingen waarmee ik mijn argumenten probeer te verlevendigen.
Blijkbaar leiden zij toch een beetje te veel af van de zaak die ik
uiteindelijk wil verduidelijken.
In dit geval probeerde ik slechts aan te tonen dat de trias politica niet
zomaar uit de lucht is gegrepen en dat we deze verworvenheid, alleen al om
die reden, niet zomaar moeten laten verwaaien.
Ik probeerde de geschiedenis van de trias politica los te weken van haar
westerse achtergrond - juist om te laten zien dat de achterliggende motieven
universeel zijn. Waarbij ik meteen maar even wil opmerken dat universaliteit
hier niet moet worden verward met utopisch.


> Waar het naar mijn gevoel om draait, is dat jij je continu beroept op een
> theoretische (filosofische) werkelijkheid, en dat politici te maken hebben
> met een werkelijke werkelijkheid, en zich in gegeven situaties niet achter
> filosofische grappen kunnen verschuilen.

Er is niets theoretisch aan de internationale rechtsorde. Zij is zo reel en
concreet als de nog altijd overeind staande gebouwen van de Verenigde
Naties.

Met een beroep op de 'realiteitszin' als verantwoording voor overhaaste en
eigengereide akties, betreden we daarentegen wl een heel schimmig terrein.
Of zich op dat terrein ook schuilplaatsen bevinden voor de talloze
onschuldigen die daar doorgaans de directe fysieke gevolgen dreigen te
ondergaan, valt ernstig te betwijfelen. Grappig is het in ieder geval allang
niet meer.


-----------------------------------------------
Ron Peperkamp
ron@peperkamp.nl
-----------------------------------------------


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).