Ronald van Raaij on Sun, 7 Oct 2001 17:43:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Voor wie niet slapen kan/wil


Ron,

Even een stukje zijsprong. Je volgende verhaal:

> De procedure verloopt als volgt:
> 1. Je constateert een probleem en gaat met elkaar rond het kampvuur zitten
> teneinde een regel op te stellen waaraan iedereen belooft zich te zullen
> houden;
> 2. Bij overtreding zet iedereen zich in om de dader(s) te pakken - niet om
> hem te lynchen maar om hem voor een gerecht te brengen;
> 3. Voor het gerecht wordt vervolgens uitgezocht welk onrecht er nu precies
> is geschied (wie heeft nu wat precies gedaan, welke motieven speelden mee)
> om daarna een evenwichtige straf op te kunnen leggen. Uit
> ervaring weten we
> namelijk dat die evenwichtigheid heel belangrijk is: te veel of
> te weinig en
> het wordt zo weer knokken.
>
> Dit is wat universeel als de beste methode wordt gezien om het samenleven
> een beetje draaglijk te maken. Dit is ook het idee achter de
> trias politica:
> de scheiding Ún beperking van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende
> macht. Dit is de kern van onze grondwet en de kern van het Handvest van de
> Verenigde Naties.
>


Klopt niet. Wat jij schetst, is de mythe van de 'sauvage volante' (of 'noble
savage').
Nadeel van de mythe is, dat ze (wederom) niet refereert naar een werkelijke
situatie, maar naar een gedroomde perfectie. (Met name het paradijs op
aarde, dat vreemd genoeg ten grondslag ligt aan zowel fundamentalistsche
christenen als moslims, als marxisten, als anarchisten, en ga zo maar door)
Wat wel klopt is dat natuurrechtdenken in de verlichting een belangrijke rol
speelde, en daar in Montesqieu's werk uiteraard elementen van zijn terug te
vinden. Maar de huidige situatie naar een mythe herleiden, en die mythe tot
heilige schrift verklaren, is in mijn opinie net zo simpel als geloven dat
de bijbel het geopenbaarde woord van god is.

Waar het naar mijn gevoel om draait, is dat jij je continu beroept op een
theoretische (filosofische) werkelijkheid, en dat politici te maken hebben
met een werkelijke werkelijkheid, en zich in gegeven situaties niet achter
filosofische grappen kunnen verschuilen.


Ronald


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).