Leon Kuunders on Thu, 4 Oct 2001 17:01:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] FastTrack?


> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin@nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]On Behalf Of Francisco van Jole
> Sent: Thursday, October 04, 2001 11:37 AM
> To: nettime-nl@nettime.org
> Subject: Re: [Nettime-nl] FastTrack?

> weg die de RIAA nu kiest. Ik denk dat het daar wel eens op uit kan draaien,
> ook omdat het steeds meer een serieus maatschappelijk probleem wordt.

Maatschappelijk of economisch? Maatschappelijk of individueel?
Ik denk dat het met die serieusheid van de maatschappelijke problematiek nogal
meevalt.

Het probleem is dat met dit soort peer-to-peer programma's op heel eenvoudige
wijze voor een grote hoeveelheid deelnemers het geautomatiseerd delen van
informatie mogelijk wordt. Het enige dat men (misschien) tegen kan houden is de
publicatie van dergelijke programma's en daarmee de brede inzetbaarheid (en dus
effectieve functionaliteit) ervan.

De uiteindelijke strijd zal zich dus moeten richten op de gebruiker die een
dergelijk programma inzet om aldus (legaal of illegaal ...) informatie te
bemachtigen. En hoe dit te doen zonder verregaande inbreuk te maken op de privacy
en tegelijkertijd te voorkomen dat dit soort technieken alleen door een elite
groep zijn toe te passen? Wie het weet mag het zeggen (of schrijven...).

De schade die door organisaties wordt ondervonden van dergelijke praktijken lijkt
wat mij betreft op kruimeldiefstal.

Groeten,

-Leon.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).