Leo Lake on Tue, 2 Oct 2001 14:12:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Leest den NRC


Title: Re: [Nettime-nl] Leest den NRC
F. van Jole:

> Wat wil je daarmee bewijzen? Ja, er is economische activiteit als
gevolg
van
> het auteursrecht. Dat ontkent ook niemand. En het is voor mijn part
zelfs
> een stimulans. Maar is dat ook zoals jij stelde 'het doel'? Nee, het
is
een
> gevolg.

Dan toch wel een beoogd gevolg. Wetten worden gemaakt met een reden, ze
komen niet voort uit het niets.
Die reden is het doel. Het bevorderen van de productie van informatie
is zo'n (algemeen erkend) doel, dat zelf natuurlijk ook weer een middel
is voor een anderr doel. Simpel is het allemaal niet. 

De scheiding tussen “intentie van de wet' en de 'tekst van de wet' is
nodig om een wet te kunnen evalueren op de mate waarin het nog past in
veranderende omstandigheden. Dat onderscheid moet juist in deze tijd
naar voren gebracht worden.


L.
E. lake@lake.nl
W. http://www.lake.nl