Francisco van Jole on Tue, 2 Oct 2001 12:24:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Leest den NRC----- Original Message -----
From: "Leo Lake" <lake@lake.nl>

> En wat die context van het auteursrecht betreft.... In het Lira Bulletin
> (Lira is een auteursrecht organisatie) (4/2001) meldt Kees Holiershoek
> bijvoorbeeld.
>
> "Het auteursrecht vervult in onze maatschappij uiteenlopende functies.
> Het heeft een belangrijke culturele functie door de stimulans die het
> vormt voor het ontstaan van steeds nieuwe culturele creaties."
>
> [ .. ]
>
> "Te lang in de schaduw gebleven is de economosche betekenis van het
> auteursrecht, waardoor nationaal-economisch gezien de bedrijvigheid rond
> auteursrecht inmiddels belangrijker is geworden dan het hele bank- en
> verzekeringswezen bij elkaar.

Wat wil je daarmee bewijzen? Ja, er is economische activiteit als gevolg van
het auteursrecht. Dat ontkent ook niemand. En het is voor mijn part zelfs
een stimulans. Maar is dat ook zoals jij stelde 'het doel'? Nee, het is een
gevolg.

En dan komen we bij het cruciale: jij draait doel en gevolg om. De stimulans
zou het doel zijn en jou daarom een vrijbrief geven je het werk van anderen
toe te eigenen. Dat zou immers stimulerend werken.

Terwijl het dus feitelijk andersom is: het verspreiden zonder toestemming
mag niet volgens de auteurswet. En die benadering stimuleert juist het
ontstaan van nieuwe creaties, citeer je hierboven.

Het zonder toestemming verspreiden van andermans werk staat kortom haaks op
het bevorderen van de productie.

De oplossing is overigens vrij simpel als je zo hecht aan het vrije verkeer
van informatie: overtuig professionele auteurs dat ze hun werk vrij ter
verspreiding moeten aanbieden en dat kenbaar maken in hun teksten.
Succes daarmee.

Tot slot nog een leestip. In mei van dit jaar publiceerde Steven Levy (
http://mosaic.echonyc.com/~steven/ ) in Newsweek een mooi artikel met als
titel 'The Day I got Napsterized': "As a spectator, I found it easy to be
sanguine about the raging Internet intellectual-property debates. (...)
Basically, my take was that the Net had simply opened up a powerful mode of
distribution."
Tot hij dus inderdaad op een dag geconfronteerd wordt met de consequenties.
Dan blijkt het toch allemaal veel minder geweldig dan hij dacht.
Het artikel is te lezen via het archief van Newsweek (1,95 dollar per
artikel of 4,95 dollar per dag)

vriendelijke groet,

FvJ
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).