Leo Lake on Tue, 2 Oct 2001 09:21:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Leest den NRC
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Oorspronkelijk bericht <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Op 2-10-2001, 1:16:02, schreef "Francisco van Jole" <fvjole@xs4all.nl> over 
het thema Re: [Nettime-nl] Leest den NRC:


> Ja, dat kun je wel blijven beweren maar het is niet zo. Het auteursrecht
> dient zoals ik al eerder zei helemaal geen productief doel. Auteursrecht
> betekent dat een auteur ten alle tijden recht houdt over zijn werk. Dat 
hij
> kan eisen dat het alleen op bepaalde manieren of helemaal niet verspreid 
mag
> worden bijvoorbeeld.

Voorbeeldje: als ik maar 50 mag rijden in de bebouwde kom, dan zegt de 
wet inderdaad niets meer dan dat ik maar 50 mag rijden. Maar die regel 
heeft een doel, namelijk de verkeersveiligheid en werkt in een context 
(zoals het feit dat auto's harder kunnen, dat onschuldige trimmers 
sterven als zo'n gemotoriseerd blik hen aanrijdt). 

En zo, jongeman, is het ook met auteursrechten. Een mensenwet is geen 
natuurwet.

En wat die context van het auteursrecht betreft.... In het Lira Bulletin 
(Lira is een auteursrecht organisatie) (4/2001) meldt Kees Holiershoek 
bijvoorbeeld.

“Het auteursrecht vervult in onze maatschappij uiteenlopende functies. 
Het heeft een belangrijke culturele functie door de stimulans die het 
vormt voor het ontstaan van steeds nieuwe culturele creaties.”

[ .. ]

“Te lang in de schaduw gebleven is de economosche betekenis van het 
auteursrecht, waardoor nationaal-economisch gezien de bedrijvigheid rond 
auteursrecht inmiddels belangrijker is geworden dan het hele bank- en 
verzekeringswezen bij elkaar.


> De fout die jij en met jou vele anderen maken is dat auteursrecht louter 
als
> iets economisch gezien wordt. Dat is het niet alleen, verre van.

Ik richtte me op de economische context van het auteursrecht omdat het 
van belang is, niet omdat het het enige is dat van belang is.

L.
E. lake@lake.nl
W. http://www.lake.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).