Ron Peperkamp on Tue, 2 Oct 2001 02:04:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Enzensberger - herfstgedachten


Case schreef:

> Nauwer gespecificeerd wordt de "aandacht" in belangrijke mate opgeeist
door
> het afbeeldbare heden. Beelden zijn niet noodzakelijkerwijze informatiever
> dan woorden, maar onze hersenen vinden ze veel belangrijker.


Tja, ijdelheid der ijdelheden...

De illusies liggen inderdaad voor het oprapen: kies je die van de TV-beelden
of die van de krantenkolommen? Het internet of de blibliotheek? De maakbare
samenleving of Seneca's sententiae?
Pick your poison...Voor diegene die, zoals ik op deze stormachtige herfstavonden, graag nog
even wil doormijmeren op deze gedachten, citeer ik graag een troostrijke
passage uit één van de Grote Werken van de wereldliteratuur:

"En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd; er is geen einde aan het maken
van veel boeken en veel doorvorsen is afmatting voor het lichaam. Van al het
gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit
geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht
over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad."

- Prediker 12:12-14 -

-----------------------------------------------
Ron Peperkamp
ron@peperkamp.nl
-----------------------------------------------


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).