Leo Lake on Mon, 1 Oct 2001 21:30:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: Enzensberger - inhoudelijk (was Re: derde kolonne)Ron Peperkamp schreef:

> En daarmee zitten we meteen bij de kern van Enzensberger's betoog: het
> geweld komt niet van buiten onze samenleving, maar van binnen. Het bevind
> zich HIER en NU. Dit is wat men in Amerika nu tot grote schrik bemerkt:

Tja.. Dat het geweld onder-ons is, is het refrein in de meeste analyses. 
Dat refrein klinkt goed, maar het zijn de coupletten die ik wat 
ondermaats vind.

Enzensberger stelt een psychologisch mechanisme verantwoordelijk voor 
terrorisme: zelf-destructie. Zelf- destructie behoort inderdaad tot het 
menselijk gedrags-repertoir (maar wie ontkent dit?), en is dus 
universeel. In die zin is het 'onder-ons'.  

Maar niet het repertoir is het probleem, maar wel hoe en wanneer er iets 
uit dat repertoire gespeeld wordt. Niet de psychologie staat centraal, 
maar de geschiedenis. 

Mondialisering moet niet verward worden met de universaliteit van de 
menselijke geest (een Teilhard is echt wel genoeg) en zelfdestructie is 
iets anders dan terrorisme.

Het lijkt me beter de verklaring voor terrorisme en/of geweld (in oorzaak 
en vorm) te gaan zoeken in manier waarop  mensen in zeer ongelijke 
omstandigheden elkaar nabij (via media, ICT) zijn: ongelijkheid en 
nabijheid vormen een explosief mengsel, zeker wanneer armoe een (ja ja, 
er zijn er vele meer) factor in die ongelijkheid is. Daar hoeven we heus 
niet moeilijk over te doen.

Daarop te focussen lijkt me beter dan het enige te doen dat uit 
Enzensberger betoog volgt: het maken van psychologische testen voor 
zelfdestructiviteit en deze 'zelf-destructivisten' preventief elimineren .

Ik vind het eerlijk gezegd te zot voor woorden.

L.
E. lake@lake.nl
W. http://www.lake.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).