Case Roole on Mon, 1 Oct 2001 07:20:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Enzensberger - inhoudelijk (was Re: derde kolonne)


On Monday 01 October 2001 01:25, Ron Peperkamp wrote:
> Interessant is dan natuurlijk om te zien waar de verschillen liggen. Waarom
> zijn wij hier in Nederland bijvoorbeeld redelijk verschoond gebleven van de
> excessen zoals wij die in het buitenland zien? Waarom hier nog geen
> schoolkinderen die bloedbaden aanrichten of skinheads die een pension in de
> hengst steken? Waarom hebben wij hier echter wel weer te kampen met
> voetbalvandalen die via GSM's veldslagen organiseren of, zoals nu, een
> groot aantal pesterige aanslagen op islamitische instellingen?

Helaas zijn wij niet verschoond gebleven van "schoolkinderen die bloedbaden 
aanrichten". Betreffende "voetbalvandalen" was ik wel onder de indruk van de 
beelden van wegrennende ouders met zeer jonge kinderen toen schorem gelieerd 
aan een uit-club het "familievak" van de thuis-club in Twente overspoelde.

> Nog interessanter is de vraag of de overlevingsmechanismen van 'normale'
> mensen misschien aan het veranderen zijn. Hoe gaan bijvoorbeeld jonge
> kinderen met de ongekende fysieke en mentale overvloed van onze samenleving
> om? Als iemand die ooit stencils met 'Johnson moordenaar' heeft
> rondgedeeld, meen ik hier kleine, maar wellicht zeer ingrijpende,
> veranderingen te zien. Weten ze bijvoorbeeld wel wie Johnson was - of
> zoeken ze dat gewoon even op? Ik bedoel maar: hoe relevant is geschiedenis
> voor kinderen die opgroeien in een tijd waarin het heden alle aandacht
> eist?

Voor kinderen is het altijd al zo dat "het heden alle aandacht eist". Ik heb 
het sterke vermoeden dat dit voor volwassenen niet anders is. De toekomst is 
een nieuw bankstel volgend jaar en het verleden zit in een fotoboek.

We hebben net de periode van de "nieuwe economie" achter de rug. De oude 
economische regels golden niet meer en de meeste mensen waren getroffen door 
de juistheid van Microsoft's betoog dat het bedrijf geen monopolie-positie 
had omdat er iedere zes maanden een technologische paradigma-verandering was 
die ook Microsoft dwong weer helemaal opnieuw te beginnen, net als al die 
jongens in garages.

De opvolger van de "nieuwe economie" is de "nieuwe oorlog". De oude regels 
gelden niet meer en de meeste mensen zijn getroffen door de juistheid van de 
afkondiging van de oorlogstoestand omdat een man in de grot in Afghanistan 
opgepakt dient te worden die mogelijk is betrokken bij een afschuwelijke 
misdaad. 

Al het "nieuwe" indiceert een breuk met het verleden. Je kunt zeker zeggen 
dat het "heden alle aandacht eist", maar dit is nog nader te specificeren. 
Feiten en analyse krijgen namelijk niet op een evenwichtige wijze aandacht. 
Op het TV journaal zie je dat mensen op de Dam bezorgt zijn over 1. escalatie 
van geweld met de implicatie dat dit bestaat uit meer explosies, en 2. het 
mogelijk uiteenrijten van onschuldige Afghanen door bommen van de VS. De 
uitspraken die het journaal haalden zijn net die welke refereren aan op TV 
toonbare gebeurtenissen. Er is best aandacht voor het feit dat diezelfde 
onschuldige Afghanen nu doodgehongerd worden op last van de VS, maar dit laat 
zich moeilijk in een plaatje vangen.

Nauwer gespecificeerd wordt de "aandacht" in belangrijke mate opgeeist door 
het afbeeldbare heden. Beelden zijn niet noodzakelijkerwijze informatiever 
dan woorden, maar onze hersenen vinden ze veel belangrijker.

> Serieuze zaken voor serieuze tijden.

De "nieuwe economie" was zeker stukken vrolijker dan de "nieuwe oorlog".

-cjr


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).