Case Roole on Mon, 1 Oct 2001 08:00:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Leest den NRC


On Sunday 30 September 2001 22:32, Francisco van Jole wrote:
> ----- Original Message -----
> From: "Leo Lake" <lake@lake.nl>
> To: <nettime-nl@nettime.org>
> Sent: Sunday, September 30, 2001 11:16 AM
> Subject: Re: [Nettime-nl] Leest den NRC
>
> > Auteursrechten zijn uiteindelijk bedoeld om de productie van informatie
> > te bevorderen. Welnu, de distributie van informatie is ook zo'n middel
> > want die bevordert de discussie die weer de productie van informatie
> > bevordert.
>
> Beste Leo,
>
> Het spijt me als ik je teleurstel maar auteursrechten zijn voor niets
> anders bedoeld dan de rechten van de auteur te beschermen en het publiek de
> mogelijkheid te bieden kennis te nemen van het intellectuele eigendom
> zonder die rechten te schenden.

Zijn auteursrechten "bedoeld" om "het publiek de mogelijkheid te bieden 
kennis te nemen van het intellectuele eigendom zonder [de auteursrechten] te 
schenden"?

> Met productie van informatie heeft het - gelukkig - allemaal niets van
> doen. Misschien vergis ik me maar volgens mij kent de democratische
> rechtsstaat helemaal geen 'productiebevorderende' wetten. 

Toch is precies dat de rechtvaardiging van de verschillende wetten die de 
vrijheid van productie inperken (auteursrecht and patenten). 

Van de pagina "About WIPO" van de link die je gaf:
"The World Intellectual Property Organization (WIPO) is an international 
organization dedicated to promoting the use and protection of works of the 
human spirit. These works  intellectual property  are expanding the bounds 
of science and technology and enriching the world of the arts. Through its 
work, WIPO plays an important role in enhancing the quality and enjoyment of 
life, as well as creating real wealth for nations."

In "The Economist" vindt men overigens getuige een paar artikelen over 
patenten een maand of wat geleden dat het effect van "creating real wealth 
for nations" niet zo eenduidig causaal verbonden is met de wetgeving die 
vrijheid van productie aan banden legt als de WIPO doet voorkomen. 

Betreffende copyright en patent wetten in de VS schrijft Lawrence Lessig:

"[O]ur forefathers expressly recognized the legitimacy of government-granted 
monopolies to subsidize "authors" and "inventors" in their work to "promote 
the Progress of Science and useful arts."

(Aanrader: 
"The Limits of Copyright", Lawrence Lessig, Jun 19 200, The Industry Standard,
http://www.thestandard.com/article/0,1902,16071,00.html)

Dat "subsidize" en "promote" klinkt ook weer behoorlijk 
"productiebevorderend".

> Dat lijkt me ook
> meer voorbehouden aan staten die bijvoorbeeld een socialistische economie
> nastreven. Maar ja, die doen dan weer niet aan auteursrecht of 
> andersoortige bescherming van individuen.

Auteursrecht is een "bescherming van individuen"?

Die referentie naar "socialistische economie" is blijkbaar een populaire 
dooddoener. Misschien heeft Lessig ook dergelijke kritiek gehad, want hij 
noemt iets dergelijks:

"Is everyone who questions "overly strong" intellectual property a "pirate"? 
(If so, then someone owes me an eye patch.) Does calling for balance make one 
a communist?"

Tja, en wie niet voor ons is, is voor de terroristen.

-cjr

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).