Leo Lake on Tue, 2 Oct 2001 20:46:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Enzensberger - inhoudelijk (was Re: derdekolonne)


Op 2-10-2001, 0:51:10, schreef "Ron Peperkamp" <ron@peperkamp.nl> over het 
thema Re: [Nettime-nl] Re: Enzensberger - inhoudelijk (was Re: derde 
kolonne):

Even snel:

> Deze invulling is een beetje flauw. Enzensberger probeerde slechts aan te
> tonen hoe het zelf-destructieve element van terrorisme zich ook in andere
> vormen in onze samenleving manifesteert. In zijn betoog repte hij verder 
met
> geen woord over oplossingen. Heel verstandig want het is zeer wel 
mogelijk
> dat er helemaal geen oplossingen zijn. Op mijn zwartste momenten (en met 
het
> naderen van de herfst nemen deze nogal toe), zie ik in ieder geval weinig
> licht aan de horizon.

Ik heb Enzensberger er nog maar weer eens op nagelezen, maar dat wat jij 
hier flauw noemt volgt echt wel uit zijn betoog. Dat hij de oplossing 
niet presenteert, heeft hemzelf de kans ontnomen in te zien hoe onzinnig 
zijn betoog is. Denk ik dan maar.

Hiermee wil ik echter niks negatiefs zeggen over je verdere uitwijdingen. 
Integendeel, je betoog vind ik interessant, alleen heeft het met 
Enzensberger niet zoveel te maken.

L.
E. lake@lake.nl
W. http://www.lake.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).