Francisco van Jole on Tue, 10 Jul 2001 12:44:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Nlse media over acties Goteborg


At 23:16 07-07-2001 +0000, kees/ventana wrote:
>Dat de dagbladen erbarmelijk werk afgeleverd hebben wat de top
>in G"teborg betreft, weten we nu wel. Het zou interessant zijn
>om te kijken of dat in alle EU-landen zo was, of dat de pers
>in Nederland echt zorgwekkend stompzinnig begint te worden.
>Maar vreemd genoeg vielen er tussen al de criminaliserende
>stukken af en toe ook meningen te lezen die diametraal de
>andere kant op gingen. En dat zie je eigenlijk steeds vaker,
>de antikapitalistische actiebeweging lijkt ook ruimte
>geschapen te hebben in de media voor afwijkende meningen en
>voor hele debatten en begrippen die jarenlang volstrekt taboe
>waren.

Dat zie je eigenlijk steeds vaker? Interessant. Bij mijn weten is het al 
sinds de uitvinding van de drukpers zo. Dat heet pluriformiteit van de 
pers. Er is zelfs een wet voor. Media zijn ook van oudsher taboedoorbrekers 
bij uitstek.

Mooi trouwens dat je laat zien dat de Nederlandse pers voldoende 
verschillende visies geeft en dat argumenten die je deelt in praktisch 
ieder medium aan bod komen. Daarmee is het geweeklaag van Reinder over 
onvoldoende aandacht en gemakzuchtige journalisten wel weerlegd.


vriendelijke groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).