kees/ventana on Sat, 7 Jul 2001 23:31:59 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nlse media over acties GoteborgBen je even een paar dagen weg, blijkt jonkheer Francisco er
weer in geslaagd te zijn het (eigen) Nederlands record
"schamper doen over politieke activisten op nettime-nl" te
verbreken. Dit keer met instemming van ene ReindeR. Om nou te
gaan opmerken dat er op de gemiddelde tegenconferentie bij
zo'n top - waar beide heren vast nog nooit geweest zijn - heel
wat zinnigs gezegd en -schreven wordt, en vaak een stuk
leesbaarder dan die flauwe periodieken waarin de voormalige
stenengooier van Jole tegenwoordig mag schrijven... Of dat
verder onder de "globofoben" ook een indrukwekkende hoop
theoretisch werk verzet wordt over hoe het beter zou kunnen
met de wereld (maar dat dat niet aan van Jole besteed is,
wisten we al langer)... Misschien dat de overige lezers wat
hebben aan een rijtje opmerkelijke afwijkende meningen in de
mainstream-media in Nederland na G”teborg, dat in kortere
versie ook op de ravage-website terug te vinden is.

***************************************

Klopgeesten in Media over G”teborg in Nederland
(Kees Stad)

Dat de dagbladen erbarmelijk werk afgeleverd hebben wat de top
in G”teborg betreft, weten we nu wel. Het zou interessant zijn
om te kijken of dat in alle EU-landen zo was, of dat de pers
in Nederland echt zorgwekkend stompzinnig begint te worden.
Maar vreemd genoeg vielen er tussen al de criminaliserende
stukken af en toe ook meningen te lezen die diametraal de
andere kant op gingen. En dat zie je eigenlijk steeds vaker,
de antikapitalistische actiebeweging lijkt ook ruimte
geschapen te hebben in de media voor afwijkende meningen en
voor hele debatten en begrippen die jarenlang volstrekt taboe
waren.

De NRC is typisch zo'n krant waar ruimte is voor beide, al kon
je in de verslaggeving alleen lezen dat de rellen de schuld
van de 'hooligans' waren. Maar in enkele columns kregen de
militante actievoerders onverwachte steun. Al mag opgemerkt
worden dat er een verschil in gewicht bestaat; in de
verslaggeving worden 'feiten' gepresenteerd, de columns bieden
ergens op de achterpagina maar een mening. Maar toch. 

Mark Kranenburg bijvoorbeeld op 22 juni onder de kop "Het
Ontbrekende Europagevoel". Dat de demonstranten met hooligans
vergeleken worden is niet zo'n probleem want "voor een
belangrijk deel zonder meer waar". Maar toch hebben de
EU-leiders legitimiteitsproblemen en zouden ze die beter
serieus kunnen nemen. Bovendien "begint het een beetje naar de
jaren zestig te ruiken". Het stuk eindigt met de constatering
"Stenen zijn niet de juiste methode om ongenoegen te uiten,
maar ze zijn wel een signaal".

Helaas staat Kranenburg ook aan de kraan van de ingezonden
stukken en heeft mijn poging om de vooringenomen analyse van
de krant op de maandag na de top het niet gehaald, evenmin als
het aanbod om dan maar eens een stuk te schrijven waarin te
lezen valt wat de demonstranten bezielt. Maar daarvoor "hadden
ze al iemand anders gevraagd" (dat bleek op
zaterdag 7 juli de voormalige PVDA-topman Thijs W”ltgens te
zijn, die een tamelijk flets enerzijds-anderzijdsstuk afleverde).

Op de 26e juni verscheen in dezelfde krant van Hans Ree een
column onder de titel "No Logo". Die bestond voor een groot
deel uit een prijzende recensie van Naomi Kleins gelijknamige
boek en een tirade tegen de vercommercialisering van de
maatschappij. Om te eindigen met precies de omgekeerde
constatering als Wim Kok zo schel in G. deed: "Het is waar,
vernielingen en portretten van Mao zijn stuitend. Maar Kok mag
niet klagen. Hij en zijn collega's hebben in Europa de
democratie in eendrachtige overeenstemming afgeschaft. Er is
nog wel een sterk democratisch sentiment, dat verdwijnt minder
snel. Dan worden er taarten gegooid en de boel wordt
afgebroken, bij gebrek aan beter." Hah!

Piet Grijs heeft in zijn eentje ook heel wat goed gemaakt.
"Als ik achttien jaar was, ging ik naar elke topconferentie.
Ik liftte erheen met in mijn rugzakje een bivakmuts, een
brandbom, een katapult en een slaapzak" begint zijn column in
de VN van 23 juni. Om verder te gaan met sneren naar politici
als Kok die zeuren dat hun democratische orde nu verstoord
wordt. Grijs beschrijft wat de afgelopen eeuw opgeleverd heeft
aan democratisch geordende oorlogen en massaslachtingen en
concludeert dat het probleem van de vorige eeuw juist was dat
er veel te weinig achttienjarige jongeren met rugzakjes op pad
zijn gegaan. Wanneer wordt er eens een monument voor die man
opgericht?

Maar helaas zijn het schaarse lichtpuntjes zijn. Op TV worden
we ineens weer gewoon "politieke relschoppers" genoemd. Voor
ouderwets haatdragende 'verslaggeving' neme men de Elsevier
bij de hand, die in haar editie van 30 juni een bivakmutsmens
en de vette letters ANTI! op de voorpagina heeft staan. Het
verhaal zelf is om een of andere reden door een meneer in
Berlijn geschreven. Over Nederland een kadertje, en toen de
betreffende schrijver ons belde moesten we hem zelfs uitleggen
wat al die afkortingen nu betekenden, maar in het blad doet
hij of hij er al jaren alles van afweet en wij een warrig
zootje zijn. Verder hebben de citaten meer te maken met wat de
man al van tevoren bedacht had dat we zouden moeten zeggen.
Wel fijne foto's en grafiekjes, helaas ook flinke bloopers (zo
zou in Barcelona de WTO vergaderen, en is de Wereldbank een
VN- onderdeel). Dat volgens de kaart-met-symbooltjes Amsterdam
een van de "steden met grote concentraties activisten" is zegt
genoeg over de kwaliteit van de verslaggeving in het blad, dat
gelukkig verderop uitvoerig ingaat op de gezondheidstoestand
van Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld, waardoor we toch nog
waar voor ons geld hebben.

Ook J.A.A. van Doorn, toch een notoire rechtse mopper-
collumnist haalt in zijn column in Trouw met de kop "mooi rood
is niet lelijk maar regeren is leuker" woest uit naar de
verzamelde EU-politici in Zweden. Hij merkt fijntjes op dat
veel van die regeringsleiders die nu zo populair zijn onder de
ondernemersbazen, in het verleden linkse taal liepen uit te
slaan terwijl ze nu de vloer dweilen voor de miljonairs en de
publieke sector kaalbezuinigen. Maar de prijs voor de fijnste
column in Trouw gaat toch naar Koen Koch ("Het
Antikapitalistisch Circus", 23 juni) "Alleen politici die in
een zeepbel van genoegzaamheid leven, kunnen zich niet
voorstellen dat hun optredend ook nog iets anders dan alleen
maar bewondering losmaakt." Van dat soort zinnetjes. Deze
column eindigt met de constatering "Het is dan ook te
verwachten dat de antikapitalistische kritiek, om die antieke
term maar weer eens van stal te halen, in scherpte en omvang
zal toenemen (...) Aan de randen van de veiligheidszones,
waarin onze politieke leiders zich hebben teruggetrokken,
zullen nog heel wat ruiten sneuvelen".

(einde) 

Voor een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen in G”teborg,
inclusief een overzicht van de kritiekpunten van de
demonstranten en wat voorbeelden van onvoorstelbaar schunnig
politie-optreden moet verder naar de Ravage-special verwezen
worden, de reguliere media lieten het wat dat betreft helaas
afweten.

(Kees)
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).