ReindeR Rustema on Sun, 8 Jul 2001 00:39:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Nlse media over acties Goteborg


At 11:16 PM +0000 7/7/01, kees/ventana wrote:
>Ben je even een paar dagen weg, blijkt jonkheer Francisco er
>weer in geslaagd te zijn het (eigen) Nederlands record
>"schamper doen over politieke activisten op nettime-nl" te
>verbreken. Dit keer met instemming van ene ReindeR.

Volgens mij is dat teveel eer. Hij heeft mijn 'instemming' (?!) niet 
nodig. Waar het mij om gaat is antwoord op de vraag waarom

>  de reguliere media lieten het wat dat betreft helaas
>afweten.

Want ik ga er geen Ravage voor lezen natuurlijk, ik wil het graag 
leesbaar voorop mijn ochtend- dan wel mijn avondkrant. Ondanks Kees' 
bespreking van de berichtgeving door de toonaangevende kranten hier 
in de polder is het mij nog steeds niet duidelijk geworden waarom ik 
geen boeiender verslaggeving krijg te lezen. Hopelijk binnenkort 
vanuit Genua. Daar is weer zo'n circus heb ik begrepen.

ReindeR

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).