ReindeR Rustema on Sun, 8 Jul 2001 19:08:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Nlse media over acties Goteborg


Ondertussen heb ik per privť e-mail ook een antwoord gekregen op mijn
vraag waarom uit de GŲteborg verslaggeving door mijn ochtend- noch
mijn avondkrant mij de motieven van de actievoerders niet duidelijk
zijn geworden.

Het komt omdat mijn dagbladen onderdeel uit maken van het
internationale neoliberale marktwezen. Daarom kunnen ze geen verslag
doen van kritiek erop. De oplossing is om uit te wijken naar de
alternatieve gespecialiseerde media zoals Dusnieuws, Ravage,
Grenzeloos en Indymedia. Aldus mijn correspondent.

Zowaar een echte consipracy theory! Die vind je toch alleen op
internet, dat is nog een punt waar mijn kranten tekort schieten. Ze
vermaken mij nooit met een goede samenzweringstheorie. Maar dat
terzijde.

Eigenlijk heb ik nu nog steeds geen antwoord op mijn vraag, want
waarom zou een krant geen kritiek kunnen publiceren op zichzelf
danwel het systeem - dat 'internationale neoliberale marktwezen' -
waar het deel van uit maakt? Als er maar vraag naar is, die van mij
bijvoorbeeld.

Toch ben ik daarom met lichte tegenzin even gaan spieken op een van
die sites. Beetje journalistje spelen. Gelijk viel ik met mijn neus
in de boter bij Dusnieuws:

http://squat.net/eurodusnie/alginfo.htm

>We denken dat wereldwijde samenwerking en respect voor elkaars
>onderlinge verschillen

Als ik denk aan partijen die geen respect hebben voor de verschillen
kom ik vooral bij Taliban types terecht. De rest heeft toch juist
heel veel respect voor verschillen, spenderen zelfs miljarden aan
marktonderzoek naar de culturele verschillen om de concurrentie op
een lokale deelmarkt te slim af te zijn.

>zonder elkaar te willen overheersen

Implicerend dat er partijen zijn die wereld dominantie ambiŽren?
Alleen in James Bond films toch? Zelfs Microsoft wil dat niet bij
mijn weten. Het gaat alleen om het plezieren van de aandeelhouders,
daar hoef je de wereld niet voor in je macht te hebben (te hoge
kosten namelijk).


>, essentieel zijn om een ieder in de gelegenheid te kunnen stellen
>mee te delen in de welvaart en het welzijn dat de aarde ons kan
>geven.

Die aarde geeft ons niks zomaar volgens mij. We moeten het ding toch
echt zelf exploiteren en beheren. Liefst een beetje verstandig.


>Hiervoor is een vorm van directe democratie nodig die
>machtsverhoudingen decentraliseert en terugbrengt naar mensen in hun
>eigen leefomgeving.

Hellup! Directe democratie! Dit kan niet waar zijn! Wat eng!


>EuroDusnie pleit dus in feite voor een ontwikkeling die tegenover de
>dagelijkse politieke realiteit staat.

Dat is een mooi understatement.


>Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de Europese eenwording zie je
>juist dat zeggenschap over de levens van mensen meer en meer in
>handen komt van oncontroleerbare Europese instituten.

Ja, die democratische tekortkomingen van de EU is inderdaad een
probleem. Daar maken ze zich heel erg druk over in Brussel. Verzin er
maar een oplossing voor, niet zo makkelijk. Het lukt de EU zelf niet
eens terwijl ze voor het eigen hachje wel afhankelijk zijn van een
goed draagvlak.

>Een soortgelijke ondemocratische ontwikkeling speelt zich af binnen
>de wereld van internationale handels- en investeringsverdragen, wat
>leidt tot het kapotmaken van lokale economieŽn.

Dat slaat vooral op die economieŽn die de concurrentie met andere
plekken op de wereld niet aan kunnen. Want volgens mij gaat het best
goed met mijn lokale economie.

>We geloven dat deze ontwikkeling geen vrije keuze is van individuele
>mensen. Om een vrije keuze te kunnen maken moet er immers sprake
>zijn van "informatie vanuit alle perspectieven", op school, in de
>media en vanuit alle sociale lagen van de bevolking.

Als je pleit voor betere scholing, alfabetisering wereldwijd
bijvoorbeeld, dan heb je mijn stem. Er zijn trouwens UN programma's
al vele decennia druk mee bezig. Dus wat is nieuw?


>  Het voorbeeld van de Europese eenwording spreekt boekdelen. De
>verhouding EU-propaganda versus kritische informatie zal rond de
>95%:5% liggen.

Ja, dat zal wel. Maar liever zie ik wat harde cijfers. Mijn dagbladen
staan trouwens bol van de Eurokritische informatie, juist die
volledige spreekwoordelijke 5% besmeren de pagina's van mijn kranten
lijkt het. Taaie materie, ik sla het meestal over, schiet lekker op.


>Op andere thema's is het al niet veel beter. In plaats van in een
>parlementaire democratie leven we in een monetaire democratie.
>Eenvoudig gezegd bepaalt je banksaldo hoe veel 'democratie' je kunt
>kopen!

Volgens mij heb je het nu vooral over het gecorrumpeerde Amerikaanse
verkiezingsstelsel en sommige vergelijkbare 2-partij systemen. Dat is
bij de laatste presidentsverkiezingen door Ralph Nader op de agenda
gezet las ik in mijn kranten. Dat zal de komende decennia wel
langzaam veranderen denk ik. Maar kan ik in Nederland of Europa ook
'democratie kopen'? Hier heb je meer aan teveel vrije tijd en een
talent voor dat onmogelijke vocabulaire van onze
volksvertegenwoordigers dan aan veel geld lijkt me. En een duidelijk
mediamiek single-issue.


>EuroDusnie zet zich in voor een vrije en solidaire samenleving
>waarin het gebruik van macht (en dan bedoelen we natuurlijk niet
>alleen maar economische macht) over andere mensen en over de natuur
>niet vanzelfsprekend is maar altijd op haar rechtvaardigheid
>beoordeeld wordt.

Macht verdelen doen we via onze representatieve democratie bij gebrek
aan beter. Dat kan inderdaad wel anders, beter inderdaad. Maar is dat
waar het om draait?


>Dit is voor ons geen abstract Utopia voor de verre toekomst maar een
>concrete zaak voor het hier en nu. Door middel van directe actie
>vormen we onze eigen leefomgeving en door samen te werken op
>landelijk en wereldwijd niveau maken we deel uit van een grenzeloze
>beweging voor rechtvaardigheid en solidariteit.

Eigenlijk niets nieuws dus. Wel ondoorgrondelijk taalgebruik. Hier is
wel wat over te schrijven lijkt me, waarom doen mijn kranten dat toch
niet? Er is zelfs wel leuke televisie over te maken lijkt me... Ik
zie het al voor me. Een team 'globofoben', desnoods in die enge
zwarte ninja strijders outfit, versus een team met 2/3 mannen in
pakken plus 1/3 vrouwen in mantelpakjes ingevlogen vanuit Brussel.
Blij dat ze ook eens op de buis mogen. En dan gaan de globofoben de
pakken beschuldigen van verhullend, te genuanceerd, abstract
enerzijds/anderzijds taalgebruik. Iets om buiten prime-time om 23:00
uur uit te zenden ofzo.

ReindeR

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).